Analiza de risc! Obligație pentru toate firmele din România

670

Firmele înființate începând cu iunie 2012 cât și  firmele înființate după iunie 2012 sunt obligate să realizeze și să prezinte, la momentul începerii activității, o analiză de risc la securitate fizică. Pentru firmele înmatriculate înainte de data amintită obligația va intra în vigoare de la 1 iulie 2018. Conform sursei avocat.net, obligația firmelor de a asigura paza bunurilor ori valorilor deținute este inclusă în Legea nr. 333/2003, analiza de risc la securitate fizică fiind un document obligatoriu pentru toate firmele, indiferent de natura capitalului social. Concret, adoptarea măsurilor de securitate are loc pe baza unei analize de risc la securitate fizică, care se face potrivit Instrucțiunilor emise de Ministerul Administrației și Internelor, completate prin art. 2 din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003. La ora actuală, realizarea acestei analize este obligatorie doar pentru societățile înființate începând cu 12 iunie 2012, cele care trebuie să aibă documentul chiar de la momentul începerii activității. Companiile înființate înainte de data 12 iunie 2012, mai au câteva luni la dispoziție pentru a respecta cadrul legal, termenul-limită fiind acela de 1 iulie 2018,  când, toate firmele trebuie să dețină analiza de risc.

Analiza de risc poate să fie făcută prin intermediul unor structuri de specialitate sau cu ajutorul unor experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.

O analiză de risc la securitatea fizică este necesară în momentul în care firma are un plan de pază și un proiect al sistemului tehnic de securitate care trebuie să fie avizate de poliție. Pe scurt, această evaluare determină vulnerabilitățile unei afaceri, iar riscurile pot fi diminuate după implementarea recomandărilor venite din partea evaluatorului de risc. În cazul încălcării obligaţiei de adoptare a măsurilor de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003 în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin compentenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitate fizică , se aplică amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. Cazul în care o societate nu implementează măsurile recomandate în analiza de risc la securitatea fizică sau le implementează parţial constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Analiza de risc se efectuează de către un evaluator autorizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, iar prețul variază „de la 600 de lei pentru un punct de lucru mic, de maxim 50 m2, 1.000 de lei pentru spații mai mari de 100 m2 și, pentru spațiile ce depășesc 200 m2, pătrați prețul poate ajunge între 2.000 și 5.000 de lei, în funcție de domeniul de activitate și numărul de angajați. De reținut este faptul că, Reglementările aflate în vigoare nu stabilesc un preț fix pe care îl poate cere un evaluator pentru realizarea unei analize de risc la securitatea fizică.

sursă foto: adevarul.ro

LĂSAȚI UN MESAJ