Ai auzit de piramidele coafate ale Banatului?…

9943

Monument al naturii, Dealul Petrolea de la Cuptoare este o arie protejată de interes național pe teritoriul administrativ al comunei Cornea, în județul Caraș-Severin, zonă protejată administrată în principal pentru conservarea aspectului natural specific.

Rezervația naturală aflată în dealurile Banatului corespunde categoriei a III-a IUCN și este rezervație naturală de tip mixt, în partea sud-estică a satului Cuptoare.
Se întinde pe o suprafață de 5 ha și reprezintă o zonă de deal, cu stâncării, grohotișuri și versanți alcătuiți din roci sedimentare de nisipuri, pietrișuri și marne, cu diferite forme de eroziune, printre care și acele forme antropomorfe, denumite „piramide coafate”.

cuptoareCa să vezi piramidele coafate ale Banatului, mergi pe drumul național DN6 până la Orșova,apoi urmează Bârza, Mehadia, Crușovăț, după care faci la stânga pe drumul județean DJ60B, până la intrarea în satul Cuptoare.

Flora rezervației este alcătuită din vegetație cu specii de pin negru (Pinus nigra), salcâm (Robinio pseudoacacia), mojdrean (Fraxinus ornus), cărpiniță (Carpinus orientalis), porumbar (Prunus spinosa) sau odos (Avena fatua, plantă asemănătoare cu ovăzul, răspândită în culturi ca buruiană), precum și specii ierboase specifice stâncăriilor.

sursa/foto: ariiprotejate-cs.ro, wikipedia

LĂSAȚI UN MESAJ