Agricultura României a scăzut cu 6,6% în ultimul an al guvernului Ponta

177

În anul 2015, valoarea producţiei ramurii agricole a scăzut cu 6,6% comparativ cu anul 2014, informează Institutul Național de Statistică.
În comparaţie cu anul precedent, producţia vegetală a scăzut cu 10,4%, iar serviciile agricole cu 13,5%.
Diminuarea producţiei agricole vegetale a fost cauzată, în principal, de condiţiile climatice nefavorabile.

În structura producţiei ramurii agricole în anul 2015, ponderea producţiei vegetale este de 63,5%, ponderea producţiei animale este de 35,3%, iar serviciile agricole au o pondere de 1,2%.

Structura producţiei vegetale, pe principalele grupe de culturi, este diferită în anul 2015 comparativ cu anul 2014:
# Ponderea valorii culturilor de legume şi pepeni precum şi de plante uleioase a crescut cu 3,8 puncte procentuale, respectiv cu 0,9 puncte procentuale.
# Ponderea valorii culturii de cartofi şi a culturilor de cereale a scăzut cu 3,4 puncte procentuale, respectiv cu 1,2 puncte procentuale.
# Ponderea valorii culturilor de fructe şi struguri se menţine constantă.

Structura valorică a producţiei animale la principalele specii şi grupe de produse prezintă mici diferenţe în anul 2015 faţă de anul precedent.
# La păsări ponderea a crescut cu 2,0 puncte procentuale,
# La porcine, ovine şi caprine ponderea a scăzut cu 1,1 puncte procentuale, respectiv cu 0,4 puncte procentuale.

Structura valorii producţiei animale pe principalele grupe de produse
2014    2015    Diferenţe anul 2015 faţă de anul 2014     %
bovine    25,2    25,1    -0,1
ovine şi caprine    6,7    6,3    -0,4
porcine    16,9    15,8    -1,1
păsări    20,7    22,7    2,0
prod obţinute din prelucrarea laptelui în ferma zootehnică    28    26,5    -1,5
alte grupe de produse (sericicole, apicole, cabaline, etc)    2,5    3,6    1,1

Structura valorii producţiei vegetale pe principalele grupe de culturi
2014    2015    Diferenţe anul 2015 faţă de anul 2014   %
cereale    34,9    33,7    -1,2
cartofi    10,5    7,1    -3,4
plante uleioase    9,2    10,1    0,9
plante de nutreţ    10    10,1    0,1
legume şi pepeni    17,2    21    3,8
fructe şi struguri    10,3    10,3    0,0
alte grupe de produse    7,9    7,7    -0,2

LĂSAȚI UN MESAJ