Admitere 2018 la Universitatea Politehnica Timișoara

1691

În 2018, în premieră, Ministerul Educației Naționale a fundamentat şi a repartizat preliminar, distinct, locuri/granturi finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, master şi doctorat, special pentru absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural, locuri destinate formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice şi mai ales pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României.

Pentru anul universitar 2018 – 2019 au fost alocate, special pentru aceste domenii, la nivel national, 5.000 de locuri în plus faţă de anul 2017 acelor programe de studii care susţin domeniile prioritare, aşa cum sunt ele definite în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020, respectiv în Strategia Naţională pentru competitivitate 2014-2020: Bioeconomia, Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor, Spaţiu şi securitate, Energie, Mediu şi schimbări climatice, Eco-nanotehnologii şi materiale avansate, Sănătatea.
Universitatea Politehnica Timișoara oferă, pentru admiterea 2018, la ciclul de licență, 2291 de locuri bugetate și 1137 de locuri cu taxă. Consiliul de Administrație al UPT a aprobat hotărârea privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studiile universitare de licență după cum urmează:

Facultatea de Automatică și Calculatoare (total – 450 de locuri bugetate și 256 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:
– Calculatoare și tehnologia informaţiei
– Calculatoare și tehnologia informaţiei – lb. engleză
– Ingineria sistemelor
– Informatică
– Informatică – ID

Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului (total 125 de locuri bugetate și 65 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:
– Inginerie chimică
– Ingineria mediului
– Ingineria produselor alimentare

Facultatea de Construcții (total 212 locuri bugetate și 202 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:
– Inginerie geodezică
– Inginerie civilă
– Inginerie civilă în lb. engleză
– Inginerie civilă în lb. germană
– Ingineria instalațiilor

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (total 296 de locuri bugetate și 125 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:
– Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
– Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – lb engleză
– Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – ID

Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică (total 190 de locuri bugetate și 30 cu taxă), pe următoarele domenii de licență:
– Inginerie electrică
– Inginerie energetică

Facultatea de Management în Producție și Transporturi (total 193 de locuri bugetate și 27 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:
– Inginerie şi management
– Științe administrative

Facultatea de Mecanică (total 440 de locuri bugetate și 197 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:
– Ingineria autovehiculelor
– Ingineria transporturilor
– Inginerie mecanică
– Inginerie industrială
– Inginerie industrială-IFR
– Ingineria materialelor
– Științe inginerești aplicate
– Mecatronică şi robotică

Facultatea de Inginerie din Hunedoara (total 180 de locuri bugetate și 90 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:
– Inginerie şi management
– Inginerie electrică
– Ingineria materialelor
– Ingineria mediului
– Ingineria autovehiculelor
– Științe inginerești aplicate

Facultatea de Științe ale Comunicării (total 100 de locuri bugetate și 110 cu taxă), cu următoarele domenii de licență:
– Ştiinţe ale comunicării
– Ştiinţe ale comunicării – ID
– Limbi moderne aplicate

Facultatea de Arhitectură și Urbanism (total 105 locuri bugetate și 35 cu taxă), pe următoarele domenii de licență:
– Arhitectură
– Mobilier și amenajări interioare

Din numărul total de locuri alocate, 249 sunt pentru domenii prioritare, iar 75 de locuri sunt pentru tineri proveniți din licee din mediul rural.

Elevii care obținut premii la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale sunt admiși la Universitatea Politehnica Timișoara fără concurs.

LĂSAȚI UN MESAJ