Zeci de milioane de lei cheltuite ilegal de Primăria Timişoara, ultimele descoperiri ale Camerei de Conturi Timiş

1165

Anual, cheltuirea banului public este verificată de auditorii Camerei de Conturi Timiş. Nicio primărie din judeţ nu scapă de vigilenţa inspectorilor fiscali, care descoperă, an de an, ilegalităţi în lanţ. Unele mici, altele de ordinul zecilor de milioane de lei, în funcţie şi de mărimea bugetului fiecărei comune sau al fiecărui oraş. „Banatul Azi” începe, cu acest număr, o serie articole în care vă prezintă pe ce cheltuie primarii banii publici şi, mai ales, ce prejudicii aduc deciziile edililor bugetelor unităţilor adminitrativ-teritoriale.
Aşa cumera de așteptat, în primul episod al serialului nostru prezentăm ilegalităţile comise de Primăria Timişoara şi de instituţiile din subordinea acesteia, unităţi care primesc bani din bugetul public al oraşului. Cele două controale desfăşurate în anul 2017 în Primăria Timişoara (audit în perioada 19.05.2017–31.07.2017 şi în perioada 07.06.2017–14.07.2017) au scos la iveală prejudicii de peste 32 de milioane de lei.
Poliţia Locală, cele mai grave ilegalităţi
Potrivit raportului finanţelor publice pe anul 2016, Primăria Timişoara a adus prejudicii bugetului public de 32.799.000 de lei, buget care a fost cu puţin peste un milliard de lei.
Cele mai mari prejudicii au fost descoperite în conturile Poliţiei Locale Timişoara, instituţie direct subordonată primăriei şi ale cărei venituri provin de la municipalitate. Aici s-au cheltuit ileagal 18,3 milioane de lei. Banii au ajuns în buzunarele mai multor funcţionari sau agenți care muncesc aici, sub forma unui spor care se acordă celor care administrează creanţe fiscale, deşi, spun auditorii, cei care şi-au umplut buzunarele nu au nicio legătură cu această activitate care ţine strict de domeniul fiscal.
„La nivelul Direcției Poliției Locale Timișoara au fost efectuate plăți pentru drepturi de natură salarială, care eludează cadrul legal în vigoare, prin includerea în salariul de bază a unei valori medii a drepturilor bănești din fondurile constituite în temeiul OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în condițiile în care salariații respectivi nu au atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscale”, se arată în raportul întocmit pe parcursul anului 2017.
Aceeaşi „schemă” s-a aplicat şi aparatului de specialitate al primarului Timișoarei, Nicolae Robu. Mai mulţi funcţionari publici, dar şi personalul contractual, au primit sportul acordat pentru munca cu creanţele fiscale, deşi nu au nicio legătură cu asta. În acest caz, aparatul gospodarului-şef a prejudiciat bugetul cu peste 8 milioane de lei.

„S-a constatat faptul că entitatea auditată a continuat, în perioada 01.06.2016–30.06.2017, să mențină în salariul de bază aferent funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului valorile medii ale drepturilor bănești aferente lunii octombrie 2010, constituite în temeiul OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în condițiile în care salariații respectivi nu au avut atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscale, fiind astfel eludat cadrul legal în vigoare, potrivit căruia includerea în salariul de bază a acestora se realizează doar pentru personalul cu atribuții în administrarea creanțelor fiscale locale”, se dezvăluie în documentul publicat de Camera de Conturi Timiş.
Modernizarea tramvaielor „Armonia”, prejudiciu de 11 milioane de lei
O problemă semnalată de auditorii Camerei de Conturi Timiş este cea a modernizării tramvaielor „Armonia”. Aceştia au constat un lucru care a fost ţinut secret de Primăria Timişoara, şi anume nelivrarea la termen a cel puţin 16 garnituri. Autorităţile nu au suflat un cuvânt, dar, din raport, aflăm că municipalitatea timișoreană nu a aplicat penalităţi de întârziere celor două societăţi care au modernizat „Armoniile”. Suma care ar fi trebuit să intre în bugetul oraşului se ridică la 11,6milioane de lei.
„Nu s-a procedat la înregistrarea în evidența contabilă a: penalităților de întârziere facturate pentru nerespectarea termenului pentru realizarea investițiilor stabilite, în sumă totală de 10.940 mii lei, calculate pentru perioada 01.02.2014–30.04.2017; a vagoanelor motor tip GT (tramvaie), preluate prin protocol, nemodernizate până la data auditului, respectiv în număr de 16, în valoare de 743 mii lei; reflectarea eronată în contul 431.07, și nu în contul corespunzător, 461 Debitori, a indemnizațiilor pentru concedii medicale plătite, care depășesc suma contribuțiilor datorate în luna respectivă, cu sold la 31.12.2016, însumă de 269 mii lei”, aflăm din raport.
Instituţii mici, prejudicii mari
Chiar şi instituţiile cu capital mai mic din cadrul Primăriei Timişoara au adus prejudicii grave bugetului public. La Căminul pentru Persoane Vârstice Timişoara, centru administrat de Rodica Cojan, au fost descoperite plăţi ilegale de aproape 2 milioane de lei. Şi aici a fost acordat un spor funcționarilor, care nu ar fi trebuit să-l primească.
„La nivelul Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara au fost efectuate plăți pentru drepturi de natură salarială care eludează cadrul legal în vigoare prin includerea în salariul de bază a unei valori medii a drepturilor bănești din fondurile constituite în temeiul OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în condițiile în care salariații respectivi nu au atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscale”, arată auditorii Camerei de Conturi.
Primăria Timişoara a adus prejudicii nu numai bugetului propriu, dar şi celui de stat. Mai exact, s-au acordat ilegal sporuri funcţionarilor, pentru care municipalitatea nu a achitat contribuţiile datorate bugetului național. Dacă visteria statului a pierdut aproape 300.000 de lei, veniturile urbei de pe Bega au fost diminuate cu peste 1,6milioane de lei.
„În perioada 01.06.2016–30.06.2017, UATM Timișoara a menținut în salariul de bază al personalului contractual și al funcționarilor publici din cadrul entității și a efectuat plata unor cheltuieli de personal fără bază legală, prin includerea în salariul de bază lunar (începând cu data de 01.01.2010) a indemnizației de dispozitiv, în cuantum de 25% din acesta, fiind prejudiciat, astfel, bugetul local cu suma totală de 1.619mii lei, din care contribuțiile angajatorului la bugetele publice în sumă estimativă de 297 mii lei”, susţin auditorii în raportul public.
Totalul acestor prejudicii se ridică la 32.799.000 de lei. Aceşti bani trebuie recuperaţi, spun auditorii, şi, cel mai probabil, Consiliul Local Timişoara va primi adrese oficiale prin care aleşilor li se va pune în vedere un set de măsuri.
În raport se mai vorbeşte şi despre inventarierea deficitară a terenurilor deţinute de Primăria Timişoara. Aici, auditorii nu au putut evalua cuantumul prejudiciilor pentru că nici măcar funcţionarii din primărie nu ştiu câte terenuri deţin exact, inventarierea acestora nefiind completă.
La capitolul măsuri, autorităţilor locale li se impune: „inventarierea terenurilor atribuite gratuit în baza HCLMT nr. 275/2009 privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legiinr.112/1995”, precum şi „evaluarea suprafețelor de teren astfel inventariate și intrarea în legalitate cu privire la valorificarea acestora potrivit Legii nr. 10/2001. Stabilirea întinderii valorice a terenurilor astfel atribuite gratuit în proprietate, a veniturilor nerealizate, precum și a încasării contravalorii lor”.

LĂSAȚI UN MESAJ