Vlad Emanuel Ion, studentul nevăzător în care UVT a crezut și căruia i-a oferit o bursă specială, își finalizează studiile de licență

109

În viziunea UVT, serviciile pentru studenții cu dizabilități sunt o responsabilitate colectivă, a întregii comunități academice, ceea ce înseamnă că impulsionăm participarea cadrelor didactice universitare la sprijinirea și implementarea acestora. Dovedim de mai mulți ani susținerea acestei politici publice în universitatea noastră.

În legătură cu programul UVT de sprijinire a studenților cu dizabilități, avem ocazia să anunțăm faptul că unul dintre beneficiarii acestui program devine în această vară absolvent al UVT. Este vorba de Vlad Emanuel Ion, care a studiat în cadrul programnului de licență de Kinetoterapie și motricitate specială, din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. Vlad este unul dintre studenții cu dizabilități (nevăzător), căruia i-a fost oferită o bursă pentru acoperirea completă taxei presupuse de înscrierea la acest program de licență, dar și a cazării pentru el și un însoțitor, în căminul UVT.

Universitatea de Vest din Timișoara este un pionier în spațiul universitar românesc în domeniul serviciilor specializate pentru studenții cu dizabilități. Activitatea din acest domeniu este structurată prin Carta Universității de Vest din Timișoara și reglementată prin Cadrul de Incluziune al Studenților cu Dizabilități, adoptat prin hotărâre a Senatului UVT. Practicile stipulate în procedura de față sunt în acord cu cele din universitățile europene și nord-americane.

Obiectivele facilitării unui proces educațional adecvat pentru studenții cu dizabilități sunt:

 Crearea cadrului instituțional de sprijin pentru studenții cu dizabilități din UVT;
 Dezvoltarea accesibilității UVT pentru studenții cu dizabilități;
 Asigurarea interfeței dintre studenții cu dizabilități și cadrele didactice, în vederea implementării de măsuri educaționale specifice;
 Oferirea de consiliere educațională și psihologică studenților cu dizabilități;
 Oferirea de sprijin în integrarea studenţilor cu nevoi speciale din UVT, prin punerea la dispoziția acestora a tehnologiilor de asistare, prin accesibilizarea spatiilor de învățământ, precum şi prin adaptarea metodelor de predare și evaluare în funcție de tipul și gradul de deficiență.

LĂSAȚI UN MESAJ