Vestul țării concentrează cei mai mulți salariați în industrie și construcții. Bucureștiul, în comerț!

257

Efectivul salariaţilor la sfârşitul anului 2015 a fost de 5.041,2 mii persoane. Comparativ cu sfârşitul anului 2014, efectivul salariaţilor a înregistrat o creştere cu 140,5 mii persoane, informează Institutul Național de Statistică.

În profil regional, efectivul salariaţilor a înregistrat creşteri în toate regiunile faţă de sfârşitul anului 2014. Regiunile cu cele mai mari creşteri ale efectivului de salariaţi au fost Bucureşti‐Ilfov (+33,8 mii persoane), Nord‐Vest (+26,2 mii persoane), Nord‐Est (+17,9 mii persoane) şi Centru (+17,5 mii persoane). În regiunea Bucureşti‐Ilfov se concentrează puţin peste 21% din salariaţii din economie.
Regiunile în care activităţile sectorului primar depăşesc ponderea medie pe ţară (2,4% pe total economie) sunt: Sud‐Muntenia (4,2%), Sud‐Est (3,8%), Nord‐Est (3,3%), Vest (2,8%) şi Sud‐Vest Oltenia (2,5%).

cmf-regiuni-2015Regiunile care concentrează o proporţie semnificativă a salariaţilor în sectorul industriei şi construcţiilor sunt Vest, Centru, Nord‐Vest, Sud‐ Muntenia şi Sud‐Vest Oltenia (45,1%, 43,7%, 41,8%, 40,9%, 38,3%, faţă de 36,4% media pe ţară).
Cea mai mare pondere a salariaţilor din serviciile comerciale se regăseşte în regiunea Bucureşti‐ Ilfov (60,5% faţă de 41,2% pe total economie), iar în sectorul serviciilor sociale cea mai mare pondere s‐a înregistrat în regiunea Nord‐Est (27,5% faţă de 20,0% media pe ţară).

La sfârşitul anului 2015, efectivul salariaţilor din societăţile cu capital privat a fost majoritar (75,1%) şi a înregistrat o creştere cu 4,2% comparativ cu anul precedent.
Distribuţia salariaţilor după forma juridică a întreprinderilor în care lucrează arată că cei angajaţi în societăţile comerciale au reprezentat 78,7% din efectivul total de salariaţi, în creştere cu 3,7% faţă de anul precedent.

Distribuţia efectivului de salariaţi pe regiuni şi sectoare de activitate la sfârşitul anului 2015 – %  
Nord-Est    Sud-Est    Sud-Muntenia    Sud-Vest Oltenia    Vest    Nord-Vest    Centru    Bucuresti-Ilfov    ROMANIA
Servicii comerciale*)    36,0    40,0    34,0    34,7    34,9    36,8    35,3    60,5    41,2
Servicii sociale **)    27,5    20,4    20,9    24,5    17,2    19,5    18,7    16,0    20,0
Industrie şi Construcţii    33,2    35,8    40,9    38,3    45,1    41,8    43,7    23,0    36,4
Agricultură, Silvicultură, Piscicultură    3,3    3,8    4,2    2,5    2,8    1,9    2,3    0,5    2,4

*) Sectorul serviciilor comerciale cuprinde activităţile conform CAEN Rev.2: comerţ, hoteluri şi restaurante, transport şi depozitare, informaţii şi comunicaţii, intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, alte activităţi de servicii.
**) Sectorul serviciilor sociale cuprinde activităţile conform CAEN Rev.2: administraţie publică (exclusiv forţele armate şi asimilaţi), învăţământ (inclusiv 4,9% sector privat), sănătate şi asistenţă socială (inclusiv 12,5% sector privat), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (inclusiv 56,8% sector privat).

LĂSAȚI UN MESAJ