Verificări pe cursurile de apă de la frontiera româno-sârbă pentru prevenirea dezastrelor

85

În această toamnă, în spaţiul hidografic Banat, a avut loc cea de-a XXXVII-a conferinţă a Subcomisiei pentru apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor din cadrul Comisiei hidrotehnice româno-sârbe, cu ocazia căreia s-au desfăşurat şi verificările la obiectivele hidrotehnice de la frontiera româno-sârbă. În timpul verificărilor a fost urmărită exploatarea întreţinerii lucrărilor, de la instalaţiile de pe cursurile de apă Moraviţa, Bârzava, Timiş, Aranca, unde au fost verificate digurile, staţiile de pompare şi stăvilarele.

La Procesul Verbal întocmit între cele două părţi nu au fost întâlnite probleme majore, atât digurile, deversoarele, cât şi porţile batante de la de la confluența râului Lanca Birda cu râul Timiș, fiind în bună stare şi bine întreţinute. Albia râurilor a fost decolmatată, vegetaţia înlăturată, au fost schimbate şi intalaţiile la Staţia de Pompare Aranca. Au mai fost verificate şi digurile de pe râul Caraş, în zona stației hidrometrice Vărădia, fiind găsite într-o stare bună.

La propunerea sârbilor, cu acordul părţii române, a fost semnat un protocol care prevede pentru ambele părţi, să se pregătească și să se transmită reciproc o informare prealabilă la lucrările privind îmbunătățirea stării obiectivelor pentru apărarea împotriva inundațiilor și ghețurilor, pe sectorul de interes comun, efectuate anterior verificărilor de toamnă. Experții părții române au luat notă de această propunere, urmând ca răspunsul să fie transmis prin intermediul Secretarului pentru ape de frontieră al părții române.

Au luat parte la întâlnire reprezentanţi ai Ministerului Apelor si Pădurilor, ai Administraţiei Naţionale „Apele Române”, ai Administraţiei Bazinale de Apă Banat, reprezentanți din cele două Sisteme de Gospodărire a Apelor Timiş şi Caraş-Severin şi experţi din Întreprinderea de Gospodărire Publică a Apelor “ Vode Vojvodine”.

Astfel de verificări sunt făcute anual în baza „ Regulamentului comun de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor pe cursurile de apă a obiectivelor hidrotehnice care formează sau sunt întretăiate de frontiera de stat româno-sârbă”, intrat în vigoare în 1955.

LĂSAȚI UN MESAJ