17 C
Timișoara
sâmbătă 2 decembrie 2023

Valoare în poezie analizată la rece în „Atelier 2 -Poezia”

Recent a apărut la prestigioasa editură timișoreană Walpress un volum ce greu poate fi catalogat ca făcând parte dintr-un domeniu strict definit. Poetul și publicistul George Lână scoate o nouă carte ce nu este de poezie dar este despre poezie.
Autorul și-a propus un îndreptar sau un manual despre ce înseamnă poezia de calitate și cum poate fi decelată valoarea artistică de maculatura ce invadează librăriile și standurile cu tipărituri. Chiar de la titlul cărții cititorul ar trebui să cadă pe gânduri „Atelier 2 – Poezia. Valoarea în Poezie”. Despre ce este și cum trebuie interpretată această valoare ne oferă o cheie de descifrare și o grilă însuși poetul după un principiu al oamenilor cu suflet mare: „Nu are rost să faci aceleași greșeli pe care le-am făcut și eu în tinerețe”. Adică să învățăm din greșelile și mersul sinuos al înaintașilor pentru a porni pe un drum mai drept și fără piedici inutile.
Cartea de acum este o continuare a volumului precedent apărut în anul 2017 „Atelierul lui George – din tainele și meșteșugul poeziei”. Atunci se dorea un îndreptar oferit tinerilor condeieri pentru a performa în literatură. Volumul de continuare in 2023 a apărut ca o supărare chiar ca o furie că tânăra generație, în ciuda bunelor intenții, face greșeli simple în mânuirea cuvintelor și a conceptelor. Și este un gest de eleganță al autorului ca după cinci decenii de trudit în fața foii albe să explice și altora din experiența sa.
După cum poate vedea orice observator neutru al fenomenului cultural suntem năpădiți de veleitarism și de vedetism găunos în defavoare valorii autentice. Oricine are o sumă de bani sau un sprijin financiar poate tipări orice elucubrații cu pretenții de artă sau de literatură. Fenomenul nu e nou ar pare mai amplificat în zilele noastre. Însuși Eminescu vorbea în secolul al XIX-lea de „cei ce nu au nimic a spune”.
Autorul, ca un scriitor nealiniat grupărilor și găștilor, face o analiză acidă a numitelor „cooperative literare de ajutor reciproc”. Conform poetului, fiecare laudă pe fiecare pentru a primi la rândul său un șir de aprecieri (de cele mai multe ori nemeritate). Pentru a rupe acest obicei total contraproductiv ce macină literatura actuală oricine este liber să folosească cele zece criterii fundamentale din volumul doi al Atelierului și să se autoevalueze. Astfel poate afla facil dacă scrie poezie sau simple vorbe goale de sens ce doar sună pompos.
O extrem de serioasă analiză a cărții dar și al fenomenului vorbelor poetice fără noimă a oferit criticul literar Alexandru Ruja. Dânsul a apreciat ca foarte util „manualul” de poezie scris de poetul Lână.
Aceiași necesitate a „îndreptării” actului poetic de către mai tinerii autori a fost subliniată și de profesorul Ovidiu Justinianu cu ample exemple oferite din literatura actuală raportate la scrierile mai vechi in literatura română.
„În vremuri în care declinul poeziei merge mână în mână cu o incultură vădită, ne punem speranța că întâlnirea cu volumul lui Geoerge Lână – o apariție atât de singulară în peisajul editorial prin tema pe care o propune – dă o șansă nesperată celor două precarități, fiind preluate – ca într-o veritabilă fenomenologie – în chiar locul în care se află. Sărăcia poeziei și indigența culturală pot găsi în acest îndreptar soluții concrete de restaurare și după aceea de creștere” crede filozoful Dan Zgârță.

Alte subiecte :

Citește și :