Un județ din vestul țării primește zeci de milioane de euro în perioada următoare!

2665

Ministerul Dezvoltării Regionale a actualizat situația proiectelor care beneficiază de finanțare guvernamentală în județ, prin Programul Național de Dezvoltare 2015 – 2020.

În județul Hunedoara sunt 80 astfel de proiecte, iar cei mai mulți bani sunt alocați municipiului Hunedoara – aproximativ 50 de milioane de lei, în timp ce Deva, reședința județului, nu are niciun proiect prin PNDL.

Săptămâna viitoare urmează să aflăm detaliile legate de al doilea Programul Național de Dezvoltare Locală.

Nr. crt. Denumirea unității administrativ- teritoriale Denumirea obiectivului de investiții Alocații de la bugetul de stat
2015-2019
1 Aninoasa Modernizare străzi în oraşul Aninoasa 1,056,521.60
2 Baru Extindere la canalizarea menajera în localitatea Petros- Zona Valea Streiului, Comuna Baru, jud. Hunedoara 2,956,693.92
3 Băiţa Modernizare DC 20 A Valişoara- Peştera-Crăciuneşti, km 1+000-3+510. 2,018,315.00
4 Beriu Modernizare DC 54 A: DJ705A(Căstău)-Cucuiuș, km 0+000-11+400 , comuna Beriu,județul Hunedoara 5,213,933.40
5 Blăjeni Modernizare drum comunal DC 12 B Criș-Reț-Dragu-Brad, km 0+150-4+485, comuna Blăjeni, județul Hunedoara 2,668,014.00
6 Boșorod Canalizare menajeră în localitățile Boșorod și Chitid, comuna Boșorod, județul Hunedoara 3,887,179.00
7 Brad Modernizare DC 16 Brad-Ruda km 2+100-5+400 110,378.75
8 Brad Modernizare DC 10 Brad-Valea Bradului, km 5+300-7+300 1,512,845.83
9 Brănișca Modernizare DC 146 C Brănișca-Rovina, comuna Brănișca 1,669,850.00
10 Bretea Română Reabilitare Statie de epurare din localitatea Bretea Streiului, comuna Bretea Romană, județul Hunedoara 2,452,185.40
11 Buceș Extindere rețea la alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a satelor comunei Buceș, Tarnița, Dupăpiatră, Buceș-Vulcan, Stănija, Mihăileni. 4,288,142.00
12 Buceș Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local, comuna Buceș 2,835,310.00
13 Bulzeștii de Sus Modernizare drum comunal DC 5 B, comuna Bulzeștii de Sus, sat Păulești 1,931,168.00
14 Burjuc Modernizare DC 160 A: DC 160-Glodghilești, km 0+000-1+060. 554,159.92
15 Cerbal Modernizare DC115B Socet-Poiana Rachițelii km 0+000-4+930 Comuna Cerbal 2,154,486.37
16 Certeju de Sus Canalizare menajeră în localitatea Certeju de Sus, judeţul Hunedoara 1,544,760.00
17 Criscior Modernizare străzi în comuna Criscior, satul Criscior 528,031.68
18 Crişcior Reabilitare DC 17A: Barza-Ruda Brad 3,044,527.00
19 Dobra Modernizare DC 134 DN 68 A -Făgețel 602,236.00
20 Dobra Sistem de alimentare cu apă, colectare și epurare ape uzate, precum și podețe și punți pietonale în comuna Dobra, județul Hunedoara 766,300.11
21 General Berthelot Canalizarea apelor menajere și epurarea acestora pentru localitățile General Berthelot, Farcadin, Tustea, comuna General Berthelot, județul Hunedoara Etapa II 3,275,015.00
22 Geoagiu Construire sistem de canalizare sat Bozeș,oraș Geoagiu, județul hunedoara 50,250.49
23 Ghelari Modernizare strazi in sat Ghelari, județul Hunedoara, str. Poiana, str. Mărului 4,671,605.00
24 Gurasada Alimentare cu apă în sistem centralizat a satului Ulieş, comuna Gurasada, judeţul Hunedoara 11,499.13
25 Gurasada Modernizare DC 158 Runcșor de la km 0+180-1+480 km în satul Runcșor, comuna Gurasada, județul Hunedoara 30,540.00
26 Hațeg Alimentare cu apă sat Silvașu de Sus, oraș Hațeg 684,312.63
27 Hațeg Reabilitare clădire creșă oraș Hațeg 300,000.00
28 Hunedoara Contract subsecvent III – Lucrări extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare rețea stradală în municipiul Hunedoara, nr. 31/ 17795/ 20.03.2014, încheiat în baza Acordului cadru de lucrări nr. 26489181/ 11.06.2010 25,465,093.38
29 Hunedoara Contract subsecvent IV – Lucrări extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare rețea stradală în municipiul Hunedoara, nr. 64/ 35147/ 02.06.2014, încheiat în baza Acordului cadru de lucrări nr. 26489181/ 11.06.2010 23,937,743.52
30 Ilia Alimentare cu apă in localitatea Bretea Muresană, jud. Hunedoara 2,155,338.60
31 Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos-Stejărel-Luncşoara-Dumeşti-Sârbi(DJ 706), km 2+800-3+800 si km 7+150+19+450 4,460,460.00
32 Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara Modernizare DJ 707G: DN7- Gurasada-Dănuleşti, km 3+500 -km 14+000 3,832,270.00
33 Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara Modernizare DJ 705D: Bozeş(DJ 705)-Băcîia-lim jud.Alba, km 3+424-7+700 2,357,270.00
34 Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara Modernizare DJ 705L: DJ 705-Mada, km 0+000-6+500 1,245,964.93
35 Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara Modernizare şi reabilitare DJ 763A: Şteia (DN76) – Tomeşti – Tiuleşti – lim.jud. Arad, Km 0+000 -13+400 9,122,383.87
36 Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara Modernizare DJ 763B: DN76 (Vălişoara) – DC165 (Dealu Mare) – DN76 (Podele), Km 0+000 -9+700 5,730,299.91
37 Lelese Modernizare DC 117: km 0+00-3+475 1,600,086.48
38 Lunca Cernii de Jos Modernizare DC 100A Lunca Cernii de Jos-Negoi 1,908,683.00
39 Luncoiu de Jos Modernizare drumuri comunale pe teritoriul administrativ al comunei Luncoiu de Jos 3,489,692.00
40 Lupeni Modernizare strada Cale Brăii 951,124.00
41 Mărtinești Extindere retea apă in satele com Mărtinesti din sursa Sibișel, Rezervor Turdaș jud. Hunedoara 1,075,003.00
42 Orăștie DC 42 IBU: DN 7-Gelmar 0+000-3+000, 3km 1,367,027.47
43 Orăștie Extindere rețele de canalizare zona Nord, Nord-Est a municipiului Orastie 2,016,300.07
44 Orăștie Reabilitare și retehnologizare stație de epurare ape uzate din Municipiul Orăștie 3,321,102.14
45 Orăștioara de Sus Alimentare cu apă și canalizare menajeră in loc Ocolișu Mic,com. Orăstioara de Sus,  jud. Hunedoara 6,326,596.33
46 Peștișu Mic Alimentare cu apă în sistem centralizat a localității Manerau, comuna Peștișu Mic 1,166,024.00
47 Petrila Construire Pod Jiet 443,699.49
48 Petrila Reabilitare și modernizare străzi în orașul Petrila 2,186,623.36
49 Petrila Asfaltare strada Castanilor 171,553.00
50 Petroşani Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng 19,998.37
51 Petroşani Construire grădiniță cu program normal și prelungit 1,045,864.00
52 PETROȘANI Reabilitarea clădirii vechi a Școlii Gimnaziale nr.2 și transformarea în grădiniță cu program normal 861,818.00
53 Pui Alimentare cu apă a satelor Șerel, Rușor, Băiești, comuna Pui, județul Hunedoara 1,534,239.46
54 Rapoltu Mare Rețea de canalizare menajeră și pluvială în comuna Rapoltu Mare, județul Hunedoara: Rapoltu Mare, Bobîlna, Folt,Boiu, Rapolțel, județul Hunedoara 7,165,895.00
55 Ribița   Modernizare DC 114 : Crișan-Schitul Mănăstirii Crișan, Km. 0+000-km 7+420, comuna Ribiţa județul Hunedoara 5,594,586.00
56 Rîu de Mori Alimentare cu apă satele Clopotiva, Valea Dîljii 80,603.00
57 Rîu de Mori Alimentare cu apa potabilă a localităților Rîu de Mori, Suşeni, Brazi, Ostroveni 2,458,000.00
58 Rîu de Mori Construcţie şcoală şi grădiniţă în în satul Ostrov, comuna Rîu de Mori, judeţul Hunedoara 430,000.00
59 Romos Modernizare DC 48 Romos-Orăștie 2,926,001.01
60 Sarmizegetusa Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat a localităților Sarmizegetusa, Breazova, Hobiţa-Gradişte, comuna Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara 1,395,962.90
61 SARMIZEGETUSA Reparaţii interioare la Şcoala Gimnazială clasele I-VIII din comuna Sarmizegetusa 518,405.18
62 Sălașu de Sus Canalizare și stație de epurare în satele Coroiești, Rîu Alb, Rîu Mic, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara 5,475,000.00
63 Sălașu de Sus Modernizare străzi în localitatea Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara 2,650,000.00
64 Sântămăria-Orlea Reabilitare și modernizare drum comunal DC 63 A: DN 66(Sântămăria-Orlea)-Subcetate, km 0+044-3+769, comuna Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara. 874,259.71
65 Sântămăria-Orlea Extinderea reţelei de canalizare apa menajeră şi modernizarea străzilor ’’Vale” și ’’Strada Nucilor” din localitatea Subcetate 806,331.00
66 Simeria Îmbunătățirea structurii rutiere a străzii: 1Decembrie 260,344.76
67 Simeria Reabilitare trotuare in zona DJ 700 de la km 0-080 la km 0+503 în localitatea Sîntandrei, oraș Simeria județul Hunedoara 115,613.37
68 Teliucu Inferior Alimentare cu apă potabilă, str. Lacului sat Cinciș-Cerna, com Teliucu Inferior jud. Hunedoara, 3,913,750.00
69 Tomești Modernizare drum de interes local DC 3 Șteia-Livada 2,200,000.00
70 Totești Alimentare cu apă potabilă în comuna Totești, județul Hunedoara 3,011,519.82
71 Totești Canalizare pentru comuna Totești, județul Hunedoara 5,030,594.16
72 Totești Reabilitare Școală generală clasele I-IV Păclișa, comuna Totești, județul Hunedoara 318,037.52
73 Turdaș Canalizare menajeră în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, Hunedoara 260,000.00
74 Turdaș Modernizare DC 39 A în localitatea Pricaz, comuna Turdaș, județul Hunedoara 386,246.00
75 Uricani Modernizare drumuri vicinale pe raza oraşului Uricani 8,838,339.86
76 URICANI Reabilitare clădire unde funcţionează şcoala şi grădiniţa din Campu lui Neag 937,470.00
77 Vălișoara Modernizare DC 20 E: DN 76 -Săliștioara, km 0+015 – km0+660, comuna Vălișoara, județul Hunedoara 181,478.89
78 Vețel Podeț peste Valea Leșnicului și amenajarea intersecție  str Arinilor, sat Leșnic, Comuna Vețel, Județul Hunedoara 251,637.40
79 Vulcan Modernizare sistem rutier și pietonal în zona cartier Micro 2A și Micro 3B 1,027,043.89
80 Zam Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DC 163: km 0+000-km. 11+800 Zam-Almaș Săliște 6,520,104.00

TOTAL: 222,237,742.08 lei

LĂSAȚI UN MESAJ