Tot mai mulți bătrâni în România. Și tot mai mulți tineri pleacă din România…

1622

La 1 ianuarie 2016, populaţia după domiciliu a fost de 22.242.000 persoane, spune Institutul Național de Statistică.
Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare (56,4%, respectiv 51,2%).
Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu 210.000 persoane populaţia tânără de 0-14 ani (3485 mii faţă de 3275 mii persoane).
La 1 ianuarie 2016, populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 12.546.000 persoane, în scădere cu 0,3% faţă de 1 ianuarie 2015.

Populaţia feminină la 1 ianuarie 2016 a fost de 11.385.000 persoane, în scădere cu 0,3% faţă de aceeaşi dată a anului precedent.
Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 1 ianuarie 2015 remarcându-se o scădere uşoară a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi o creştere de 0,4 puncte procentuale a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste).

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 103,0 (la 1 ianuarie 2015) la 106,4 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2016).
Vârsta medie a populaţiei a fost de 40,9 ani, cu 0,3 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2015.
Vârsta mediană a fost de 40,4 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 ianuarie 2015.

La 1 ianuarie 2016 cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 35-39 ani (8,5%).
La masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar la feminin de 8,2%.
Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,5%, mai mică decât cea a grupei de 5-9 ani (5,2%) şi a celei de 10-14 ani (5,1%).

LĂSAȚI UN MESAJ