Timiş. Licitaţia pentru salubrizare, plină de semne de întrebare din cauza criteriilor ADID. Gunoiul din judeţ are nevoie de tratament preferenţial ca să fie ridicat de pe străzi (P)

533

În afară importanţei sociale, de sănătate şi de mediu a acestei licitaţii, un aspect extrem de important este cel valoric, acest serviciu fiind estimat la o valoare totală de 800.000.000 lei.

Aproape 800.000.000 lei, fără TVA, vor plăti cetăţenii din judeţul Timiş în cei 10 ani pentru care vor fi încheiate cele 5 contracte de concesiune. Fiecare contract se aplică pentru una din cele 5 zone ale judeţului şi include colectarea, transportul deşeurilor şi deszăpezirea. Practic, această licitaţie este de o importanţă esenţială pentru locuitorii acestui judeţ, pentru sănătatea şi confortul acestora, cât şi pentru agenţii economici şi instituţiile din teritoriu. Mai ales vizează aspecte vitale pentru o viaţă mai bună a cetăţenilor judeţului Timiş, mai exact sănătatea, aerul de calitate din judeţ şi banii oamenilor.
Ca atare, cetăţenii judeţului Timiş trebuie fie informaţi în detaliu despre modul cum acţionează cei mandataţi de ei rezolve această problemă, respectiv, Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară Timiş.
Doar , din comunicatele publice ale ADID Timiş, rezultă un prim pas greşit făcut de această asociaţie, cu intenţie sau nu, prin încălcarea legii şi aplicarea de tratamente preferenţiale şi discriminări pentru participanţii la licitaţia privind salubrizarea judeţului Timiş.
Procedura de atribuire a fost demarată de ADID Timiş prin anunţul de concesionare 2845/26.05.2016, fiind organizată în baza vechii legislaţii privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi de concesiune.
Documentaţia de atribuire elaborată de ADID Timiş a fost contestată începând cu data de 01.06.2016 de către Retim Ecologic Service SA, însă contestaţia a fost respinsă ca neîntemeiată atât de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (prin Decizia 1750/C8/1961/13.10.2016), cât şi de Curtea de Apel Timişoara (prin Hotărârea 4095/21.11.2016).
Cert este, însă, în cea mai parte a perioadei de timp cât a durat soluţionarea contestaţiei Retim Ecologic Service SA, procedura de atribuire a fost suspendată fie decătre ADID Timiş, fie de Curtea de Apel Timişoara. Practic, perioadele în care procedura a fost suspendată au fost cuprinse între 12.07.2016-28.10.2016, ca urmare asuspendării procedurii de către ADID Timiş, şi ulterior, între 11.11.2016-16.12.2016, ca urmare a suspendării procedurii de Curtea de Apel Timişoara prin Încheierea 3806/11.11.2016.
După ce contestaţia Retim Ecologic Service SA a fost respinsă definitiv de instanţa de judecată, ADID Timiş, la data de 16.12.2016, a reluat procedura, stabilind termenul de depunere a ofertelor pentru 21.12.2016.
Problema licitaţiei porneşte, însă, din modificarea legislaţiei privind serviciile de utilitate publică în perioada în care procedura a fost suspendată. Aşadar, dacă la data demarării procedurii, ADID Timiş putea impună ofertanţilor, şi criteriu de calificare, prezinte licenţa ANRSC, pentru dovedirea capacităţii de exercitare aactivităţii profesionale, odată cu apariţia OUG nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, intrată în vigoare la 22 septembrie 2016, autorităţile contractante nu mai puteau impune ofertanţilor acest criterii de calificare. Însă, modificările legislative nu serezumă la asta, ci mai trebuie avută în vedere şi modificarea care a fost adusă HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006, intrată în vigoare la 26.11.2016.
Aşadar, dacă prin Fişa de date ADID Timiş impusese ofertanţilor prezinte Licenţa ANRSC minim clasa 2 pentru activităţile specifice serviciului public de salubrizare care fac obiectul contractelor în zonele 0, 2, 3, 4, respectiv Licenţa Clasa 1 pentru activităţile specifice serviciului public de salubrizare care fac obiectul contractului în zona 1, emisă de ANRSC conform HG nr. 745/2007, coroborat cu Legea nr. 51/2006, odată cu modificările legislative, o asemenea cerinţă nu mai putea fiimpusă.
Adid Timiş, prin încălcarea legii, nu a făcut această modificare din proprie iniţiativa, aşa cum impunea art. IV din OUG nr. 58/2016.
Altă încălcare a legii de către ADID Timiş, odată operată această modificare, nu a prelungit termenul de depunere a ofertelor. Regulă în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de concesiune este aceea în momentul în care autoritatea face o modificare a condiţiilor publicate iniţial, trebuie să prelungească şi termenul de depunere a ofertelor. Ca urmare a modificărilor legislaţiei, puteau participa la licitaţie şi operatori care, la data demarării procedurii, nu ar fi putut tocmai din cauza cerinţei privind licenţă ANRSC. Or, acestor operatori trebuie li se asigure un termen minim pentru pregătirea ofertelor, fiind exclusiv un drept al acestor operatori, care urmează a fi verificat de către ADID Timiş, cum anume aleg participe la această procedură.
De ce acţionează astfel ADID Timiş? fi devenit şi Timişoara, la fel toată ţara, plină de licitaţii trucate în folosul unui prieten?  sperăm nu şi ADID Timiş nu are „cărţile făcuteşi lasă orice concurent nou liciteze pentru ca, la final, cel mai competitiv câştige în folosul cetăţenilor din Timiş. De ce se încalcă legea încă de la începutul acestei licitaţii? De ce membrii ADID Timiş încearcă pe căi ocolite şi netransparente rezolvarea unei probleme de importanţă majoră pentru sănătatea şi banii timişorenilor. Ar fi mai simplu, dată fiind importanţa de mediu, pentru sănătatea oamenilor, pentru bugetul lor, ca această licitaţie fie câştigatăde cel mai bun. Astfel, acesta contribuie decisiv la ridicarea calităţii vieţii în judeţul Timiş măcar în aceste direcţii. Valoarea mare a licitaţiei nu trebuie să ducă la încălcării ale legii sau la atribuirea contractelor unei firme incapabile asigure serviciile menţionate la nivelul anui 2017.

LĂSAȚI UN MESAJ