Studiul de oportunitate pentru tramvaie noi, modificat după 7 luni

137

Timișoara are mare nevoie de tramaie noi, mai ales că Armoniile sunt mici și nu pot transporta sute de călători. Autoritățile au realizat și ele asta și au promis că vor cere finanțare europeană pentru achiziția de noi garnituri. Însă, studiul de oportunitate întocmit în acest sens încă de la începutul anului este acum modificat.

”Pentru realizarea acestui obiectiv instituţia noastră (n.r. Pimăria Timișoara) intenţionează să atragă fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020, prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regională), a fost necesară elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), urmare a abordării integrate susținută de către Comisia Europeană. Proiectul privind achiziţia de tramvaie noi este inclus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și este prevăzut a fi realizat până în anul 2020. În luna septembrie 2017 a fost elaborat de către Autoritatea Urbană a Municipiului Timișoara, Documentul justificativ pentru finanțarea din fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, acest proiect fiind cuprins în lista proiectelor prioritare ce se doresc a fi implementate”, aflăm din studiu.

Încă din luna martie, ADR Vest a sesizat primăria că documentația este incoplet dată și, funcționarilor publici le-a luat 7 luni să refacă actele. Iată modificăile: „Scurta prezentare privind situația existentă, din care să rezulte necesitatea investiției; Tabele, harți, grafice, planșe desenate, fotografii care să expliciteze situația existentă și necesitatea investiției; Deficientele majore ale situației actual privind necesarul de dezvoltare a zonei; Prognoze pe termen mediu si lung”.

Dacă proiectul este acceptat, prin acesta se propune achiziţionarea de tramvaie multi-articulate lungi cu podea joasă, contribuie la fluidizarea traficului; la îmbunătățirea siguranței în circulație prin reducerea riscului și a numărului de accidente; la îmbunătățirea gradului de confort și civilizație; la îmbunătățirea parametrilor de mediu afectați de transportul public prin zgomot, vibrații, emisii de noxe; îmbunătățirea generală a traficului urban în Municipiul Timișoara.

Tramvaiele avute în vedere sunt vehicule care să asigure o capacitate de transport de peste 200 de calatori. Prețul unui astfel de tramvai este în mod obișnuit de aproximativ 2.500.000 Euro /buc., asigurând o capacitate de transport dublă față de tramvaiele ARMONIA de exemplu, și o durată de serviciu de până la de trei ori mai mare.

LĂSAȚI UN MESAJ