Situație specială la Curtea de Apel Timișoara. Ce cauze se judecă

61

Ativitatea Curții de Apel Timișoara este limitată pe cât posibil, din cauza situației de criză. Cele mai multe cauze au fost amânate, dar magistrații au decis să judece unele cauze.

Începând cu data de 26 martie 2020, pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, activitatea de judecată a Curţii de Apel Timişoara şi a instanţelor din circumscripţia teritorială a acesteia, în materie non-penală vizează judecarea în fond sau în căile de atac a următoarelor cauze, în funcţie de competenţa acestora:

a) Judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara:

– ordin de protecţie:

– tutelă/curatelă:

– internarea medicală nevoluntară;

– ordonanţa preşedinţială:

– suspendarea provizorie a executării silite:

– încuviinţare executare silită;

– măsuri asigurătorii;

– asigurare dovezi;

– incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;

– orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită;

 

b) Tribunalele din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara:

– suspendarea executării hotărârii;

– suspendare executării provizorii;

– măsuri de protecţie a minorilor – Legea nr. 272/2004;

– măsuri asigurătorii;

– suspendarea provizorie a executării silite;

– suspendare executare silită;

– ordonanţa preşedinţială;

– asigurarea dovezilor;

– tutela/curatela;

– ordin de protecţie;

– reţinerea navală;

– suspendare executare act administrativ:

– litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţa, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor masuri în domeniul stării de urgenţă;

– cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014;

– conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;

– orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită;

 

c) Curtea de Apel Timişoara

– suspendarea executării hotărârii;

– suspendare executării provizorii;

– măsuri de protecţie a minorilor – Legea nr. 272/2004;

– măsuri asigurătorii;

– ordonanţa preşedinţială;

– asigurarea dovezilor;

– suspendare executare act administrativ;

– litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;

– litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe O.U.G. nr. 194/2002;

– cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare,

– lămurire şi completare a hotărârii;

– orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită.

 

Pe durata stării de urgenţă, instanţele pot soluţiona în materie nonpenală şi alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor.

 

Începând cu data de 26 martie 2020, pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, în materie penală, în afara cauzelor stabilite în aplicarea dispoziţiilor art. 4 şi 9 din Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii de cameră preliminară sau, după caz, Curtea de Apel Timişoara şi instanţele din circumscripţia teritorială a acesteia, vor soluţiona, în fond sau in căile de atac şi următoarele cauze:

– cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;

– cauze în materia liberării condiţionate;

– cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie;

– contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr 254/2013;

– contestaţii la executare;

– cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;

– cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;

– cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical;

– cauze având ca obiect infracţiuni – inclusiv infracţiuni flagrante – care privesc aplicarea Decretului nr. 195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 (inclusiv infracţiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzute de art. 352 Cod penal, omisiunea declarării unor informaţii, prevăzute de art. 3521 Cod penal şi fals în declaraţii, prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod penal);

– căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;

– cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează pe durata stării de urgenţă.

 

Cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, potrivit art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, nu se soluţionează pe durata suirii de urgenţă, fiind aplicabile dispoziţiile art. 14 din Decretul nr. 195/2020.

 

Judecătorii de cameră preliminară sau instanţele pot soluţiona pe durata stării de urgenţă şi alte tipuri de cauze, în care legea nu prevede citarea părţilor.

 

 

Art.2 Începând cu data de 26 martie 2020, pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, se suspendă programului de lucru cu publicul la Compartimentele Arhivă şi Registratură, precum şi la Biroul de Relaţii cu Publicul din cadrul instanţelor care îşi desfăşoară activitatea în incinta Palatului Dicasterial – Curtea de Apel Timişoara, Tribunalul Timiş şi Judecătoria Timişoara.

 

Transmiterea tuturor petiţiilor/cererilor se va realiza doar prin intermediul poştei, fax sau a poştei electronice la adresele afişate pe portalul instanţelor de judecată pe judeţul Timiş, respectiv Curtea de Apel Timişoara, Tribunalul Timiş şi Judecătoria Timişoara.

LĂSAȚI UN MESAJ