21.5 C
Timișoara
duminică 24 septembrie 2023

Se pune la cale vreun ,,tun de milioane de euro” la Muzeul Național de Artă din Timișoara? Un consilier județean lansează acuzații grave la adresa lui Alin Nica

AdministrațieSe pune la cale vreun ,,tun de milioane de euro” la Muzeul...

Ioan Sorincău, consilier județean din partea PSD și coleg de coaliție politică cu liberalul Nica susține că ideea de a închiria spații comerciale în cadrul muzeului, fără minime măsuri de asigurare a patrimoniului inestimabil al operelor de artă din clădire, este aiuritoare și fără precedent! Iată postarea integrală a lui Ioan Sorincău

„Fușeraiul, dus la nivel de artă!

Domnul director al Muzeului de Artă, Filip PETCU, și domnul președinte al CJT, Alin-Adrian NICA, doresc să închirieze, temporar, unele spații din muzeu unor operatori economici. Solicitarea mea din timpul ședinței de consiliul din 19 iulie a.c., a fost de retragere a proiectului de hotărâre și de prezentarea lui într-o ședință ulterioară, însoțit ca anexă de un regulament pentru închiriere. În acesta ar trebui să fie precizate spațiile ce pot fi închiriate, activitățile ce pot fi desfășurate în aceste spații, măsurile suplimentare de pază a patrimoniului, cuprinse într-un plan de pază actualizat și avizat de instituțiile sau autoritățile competente.
Sunt lucruri importante și imperative pentru protejarea patrimoniului.
De ani buni, traficul mondial cu obiecte de artă e o afacere cu profituri uriașe. Între atribuțiile consiliului Județean este și gestionarea patrimoniului. Nu doresc să fiu părtaș la deschiderea unei portițe prin care s-ar putea păgubi acest patrimoniu. Ce se va întâmpla dacă peste ani vom constata că o mulțime de tablouri au fost înlocuite cu falsuri? Asigurarea care sper că este făcută, ne va aduce doar bani, dar valoarea unor obiecte este inestimabilă, valoarea la care sunt asigurate fiind una convențională și, probabil, meschină.
Le reamintesc celor doi domni obligațiile din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003:
„Art. 11. –
(1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice au, potrivit Codului civil şi prezentei legi, următoarele obligaţii:
a) să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;
b) să realizeze documentarea, evidenţa şi, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;
c) să pună în valoare patrimoniul muzeal;
d) să asigure şi să garanteze accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;
e) să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;
f) să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările legale în vigoare;
g) să obţină autorizarea funcţionării, acreditarea şi, după caz, reacreditarea muzeului sau a colecţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
h) să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor;
i) să asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente;
j) să ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de calamitate naturală sau conflict armat.
(2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă naţională sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală, în funcţie de obligaţiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă regională, judeţeană şi locală sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală pentru bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice din categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(4) Încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2) şi (3) se face treptat, acordându-se prioritate bunurilor clasate în categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A şi B, precum şi monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber.
(5) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, au obligaţia să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum şi a imobilelor clasate în categoriile A şi B, potrivit legii.
(6) Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe venit.”
Și ca să închei, proiectul nu a fost retras, mai mult, a și fost votat.
Nu de mine și de alți câțiva colegi. Restul au considerat că merită să-și asume riscul”.

Citește și :