Scad depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei. Dar cresc depozitele în valută!

156

# Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii iulie 2016 un sold de 294 171,6 milioane lei, spune Banca Națională a României. Faţă de luna iunie 2016 aceasta s-a diminuat cu 0,3 la sută (-0,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu iulie 2015 masa monetară s-a majorat cu 13,1 la sută (14,0 la sută în termeni reali).

# Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna iulie 2016 cu 0,7 la sută (-0,4 la sută în termeni reali) faţă de luna iunie 2016, până la nivelul de 216 138,1 milioane lei.
Creditul în lei s-a majorat cu 0,5 la sută (0,7 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 2,0 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,8 la sută).
La 31 iulie 2016, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 1,8 la sută (2,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2015, pe seama majorării cu 15,7 la sută a componentei în lei (16,6 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 11,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 12,6 la sută).

# Creditul guvernamental s-a majorat în luna iulie 2016 cu 0,9 la sută faţă de luna iunie 2016, până la 91 839,2 milioane lei.
Creditul guvernamental include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 941,7 milioane lei (soldul la 31 iulie 2016), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 81 897,5 milioane lei (soldul la 31 iulie 2016).
La 31 iulie 2016, creditul guvernamental a crescut cu 7,4 la sută (8,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2015.

# Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au redus în luna iulie 2016 cu 0,9 la sută faţă de luna iunie 2016, până la nivelul de 257 171,6 milioane lei.

# Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 34,6 milioane lei, până la 97 424,6 milioane lei. La 31 iulie 2016, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 10,5 la sută (11,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2015.

# Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 3,3 la sută, până la 75 083,9 milioane lei. La 31 iulie 2016, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 21,4 la sută (22,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2015.

# Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 0,4 la sută, până la nivelul de 84 663,1 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 1,6 la sută, până la 18 959,8 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 6,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 5,5 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 7,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 5,9 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 6,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 4,8 la sută).

LĂSAȚI UN MESAJ