Să mai spună lumea că de la București nu se investește în Timiș: 2 cămine culturale!…

82

N-ați observat? Compania Naţională de Investiţii a publicat lista lucrărilor finalizate în 2015.
Cum cine e Compania Naţională de Investiţii?…

CNI S.A. este o societate comercială pe acţiuni înfiinţată de Adrian Năstase în anul 2001.
În paranteză fie spus, un director de la CNI, conform declarațiilor de avere, încasează un salariu lunar de peste 11.000 lei…
Societăţile comerciale care au participat la realizarea capitalului social iniţial al Companiei Naţionale de Investiţii S.A. fost Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime Constanţa” – S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.-Marfă” – S.A., Compania Naţională „Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni” – S.A., Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. Constanţa și Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi…

Scopul C.N.I., se spune, este realizarea de construcţii de interes public sau social, pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pe terenuri proprietate privată puse la dispoziţie de persoane fizice şi/sau juridice.
În realizarea scopului său, C.N.I. poate propune Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului programe de investiţii privind derularea acestor activităţi.

Printre construcţiile de interes public sau social finalizate de-a lungul anului 2015 se află 7 (șapte) SĂLI DE SPORT, trei la București, două la Teleorman și câte una la Unguraș (Cluj) și Brezoaele (Dâmbovița).
Tot în 2015, s-au finalizat și 3 (trei) BAZINE DE ÎNOT didactice: BACĂU (Slănic Moldova), BISTRIŢA NĂSĂUD (Beclean) și, bineînțels, la BUCUREŞTI.

Compania Naţională de Investiţii a FINALIZAT chiar și LUCRĂRI DE INTERVENȚII PRIMA URGENȚĂ LA CONSTRUCȚII VULNERABILE…
Cele mai întâlnite prime urgențe la construcții vulnerabile s-au consemnat în județul Galați: 12 Lucrări de aducere la starea tehnica initiala (restabilirea condițiilor de circulație) a drumurilor    În plus, s-a repus în circulaţie podul de pe DJ 177, km 7+570, din comuna Mânăstirea Humorului, și s-a refăcut și consolidat barajul de la Mitocu Dragomirnei, ambele în județul Suceava.
CNA a ajuns cu prima urgență și în Banat, cu reabilitarea drumului comunal DC 21 afectat de inundaţiile de pe raza comunei Bucoşniţa, refacerea drum cimitir şi drum Secoşan afectat de inundaţiile de pe raza comunei Vermeş și reparaţii în urma calamităţilor naturale din 2014 pe teritoriul comunei Ciudanoviţa, toate în Caraș-Severin.

Chiar dacă te-ai aștepta ca o Companie Naţională de Investiţii să fie preocupată de construcţii și de investiții importante de interes public sau social, nu este chiar așa…
Mai mult, lista cea mai impozantă a Companiei Naţionale de Investiţii parcă desprinsă din planul cincinal al lui Nicolae Ceaușescu…
Lista cu pricina cuprinde nu mai puțin de 48 (patruzecișiopt) de LUCRĂRI DE REABILITARE AȘEZĂMINTE CULTURALE FINALIZATE ÎN ANUL 2015.
Așa s-a ajuns și în Caraș-Severin, la reabilitarea căminelor culturale de la Marga, Naidăș și Băile Herculane, la Sîntămăria-Orlea (Hunedoara) și chiar la Birda și Liebling, în județul Timiș…

Și să mai vorbească lumea că cei de la București nu investesc în Banat!…

LĂSAȚI UN MESAJ