Rundă de negocieri la Timişoara, între România şi Serbia, pe marginea unui nou acordul în domeniul gospodăririi apelor. Vechiul document este în vigoare de peste… 60 de ani

191

Începând de astăzi și până miercuri, 31 mai 2017, Administraţia Bazinală de Apă Banat (ABA Banat), găzduiește cea de-a patra rundă de negociere a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia, privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere.

Delegaţiile negociatorilor vor fi conduse de secretarul de stat în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor, doamna Olimpia Negru şi reprezentantul Ministerului Agriculturii şi a Ministerului Mediului din Republica Serbia, doamna Nataša Milič. Sesiunea de lucru a început astăzi şi a fost deschisă de directorul ABA Banat, Titu Bojin.

Acordul în vigoare între cele două state, a fost semnat în 7 aprilie 1955, la Bucureşti, şi este încă documentul oficial care reglementează colaborarea bilaterală în domeniu lgospodăririi apelor de frontieră sau întretăiate de frontiera celor două state. Scopul noului acord este acela de a dezvolta relaţiile româno-sârbe pentru o gospodărire optimă a resurselor de apă, în contextul noilor tendinţe de zvoltate la nivel european şi mondial.

“Din experienţa noastră şi datorită rezutatelor bune obţinute în urma aplicării Acordului în vigoare, atât noi, cât şi partea sârbă, dorim să reactualizăm acest acord, deoarece în cei 60 de ani de când funcţionează, s-au produs multe schimbări privind protecţia şi gestionarea apelor, pe care, forma actuală a acordului nu are cum să le cuprindă”, spune directorul ABA Banat, TituBojin.

Documentul stabileşte obligaţiile părţilor în domenii precum: urmărirea calităţii apelor de frontieră, schimbul de informaţii meteorologice, hidrologice şi avertizări cu privire la fenomenele periculoase extreme, poluări accidentale, apărarea împotriva inundaţiilor, aprecierea tehnică a proiectelor pentru realizarea lucrărilor comune sau de interes comun, precum şi urmărirea funcţionalităţii lucrărilor hidrotehnice.

Din cadrul Comisiei mixte româno-sârbe de negociatori, vor fi prezenţi şi reprezentanţi din cadrul Ministerelor de Afaceri Externe ale ambelor state, cât şi reprezentanţi din cadrul Administraţiei Naţionale “Apele Române” şi ai Institutului de Gospodărire a Apelor “Jaroslav Černi”, precum şi a Companiei Publice de Gospodărire a Apelor Vojvodine din Republica Serbia.

LĂSAȚI UN MESAJ