1.2 C
Timișoara
sâmbătă 20 aprilie 2024

Retehnologizarea sistemul centralizat de termoficare

  Primăria Municipiului Timișoara a elaborat proiectul privind „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană – Etapa III – lot 1”.
Consilierii locali au avizat favorabil atât proiectul de retehnologizare, cât și proiectele vizând aprobarea studiului de fezabilitate, analizei cost beneficiu şi indicatorilor tehnico-economici și cel privind aprobarea planului anual de evoluţie a tarifelor pentru energie termică, componenta transport și distribuție, aferente proiectului.
Obiectivul principal al acestui proiect este creșterea eficienței energetice și reducerea pierderilor de energie termică în rețeaua de transport, ceea ce va aduce beneficii semnificative pentru cetățenii municipiului Timișoara. Vor fi reabilitați 13,439 km de rețele termice primare, prin înlocuirea conductelor uzate, cu un sistem modern preizolat. De asemenea, vor fi realizate cămine de termoficare noi, se vor înlocui vanele, suporturile din cămine, vor fi reabilitați stâlpii de susținere pentru conductele supraterane și alte lucrări colaterale. Intervențiile prevăzute în Lotul 1, se vor derula în zonele: CET Sud – Fratelia, Șagului – Elisabetin, Girocului, Complex, Circumvalațiunii, Fabric – Modern, Bucovina.
Durata de execuţie lucrărilor este de 24 luni, iar durata totală de implementare a proiectului este de 36 luni. 
Valoarea totală a proiectului este de 368.519.266,03 lei, inclusiv TVA din care peste 110 milioane sunt asigurate de Municipiul Timişoara din bugetul local. 
Lucrările vizează creșterea confortului termic al consumatorilor, scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie, creșterea securității furnizării energiei termice prin reducerea numărului de întreruperi, îmbunătățirea parametrilor tehnici de transport a energiei și reducerea costurilor de exploatare și mentenanță. 

Rezultatele preconizate ca urmare a lucrărilor de reabilitare sunt:
 reducerea pierderii totale de căldură cu 44751.97 MWh/ anual, prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare și localizare a pierderilor/ avarilor și, implicit reducerea consumului de combustibil la surse cu 67.175 MWh/ anual;
 reducerea emisiilor de CO2 cu 18733.5 to / an și NOx cu 40533.8 kg/an, ca urmare a reducerii consumului de combustibil necesar pentru producerea energiei termice ce reprezintă pierderile reduse;
 prin reducerea poluării, proiectul va contribui la îmbunătățirea calității mediului înconjurător și a sănătății publice;

Primăria Timișoara continuă demersurile de a asigura o dezvoltare durabilă a orașului și de a  îmbunătăți calitatea vieții pentru toți timișorenii, și prin implementarea de proiecte care vizează modernizarea infrastructurii termice. 
Proiectul va fi depus spre finanțare prin Fondul pentru modernizare, Program-cheie 5:
Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare — Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare – Domeniul de investiții 5.3:Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei inteligente de  termoficare.

Alte subiecte :

Victimele datoriei de Eugène Ionesco, noua premieră la Teatrul Național Timmișoara

Cu noua sa premieră, Teatrul Național din Timișoara propune publicului o incursiune în subconștient. Nu pe filiera Freud, și nici pe filiera Jung, ci,...

Ciudățeniile Banatului. Episcopia românească de la Vârșeț (Serbia) are sediul la Deta (România)

Pentru cei ce încă mai au vii în memorie unele amintiri din școala generală nume ca „Dacia Felix” le amintește de...

Citește și :