„Resurse educaționale și digitale pentru instruire online”

36

UVT anunță deschiderea perioadei de înscrieri pentru noua serie a programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Resurse educaționale și digitale pentru instruire online”.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) începe înscrierile în cadrul procesul de admitere pentru o nouă serie a programului de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Resurse educaționale și digitale pentru instruire online”, dedicat special formării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, pentru desfășurarea activităților de predare-învățare-evaluare în regim online.

Acest program de studii postuniversitare valorifică experiența complexă a Universității de Vest din Timișoara (UVT), dobândită prin desfășurarea de-a lungul timpului a procesului educațional cu sprijinul platformelor și instrumentelor digitale, amplificată prin organizarea, odată cu debutul pandemiei cauzată de virusul Covid-19, a tuturor activităților de predare-învățare-evaluare pe platforme de e-learning.

Programul de studii postuniversitare „Resurse educaționale și digitale pentru instruire online” le oferă participanților pregătirea necesară atât pentru utilizarea de metode didactice și pedagogice specifice în desfășurarea activităților educaționale online, cât și pentru utilizarea de instrumente digitale adecvate.

Durata programului este de 8 săptămâni, inclusiv examenul de certificare a competențelor, toate activitățile didactice desfășurându-se exclusiv online. Absolvenții programului de studii postuniversitare vor obține un certificat de atestare a competențelor profesionale, însoțit de suplimentul descriptiv, eliberat de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT).

Înscrierea candidaților pentru admiterea la programul de studii „Resurse educaționale și digitale pentru instruire online” se va face online, până la data de 18.10.2020, pe platforma https://admitereonline.uvt.ro/, iar procesul educațional pentru acest program de studii va începe în data de 26.10.2020.

Cadrele didactice implicate în derularea programului dispun de cunoștințe și experiență practică, atestate prin rezultatele obținute în activitățile de cercetare și prin activitățile de predare-învățare-evaluare desfășurate cu studenții pe platforma e-learning.e-uvt.ro, care va fi și suportul pentru activitățile didactice ale programului propus.

Obiectivele generale ale programului de studii postuniversitare „Resurse educaționale și digitale pentru instruire online” se referă la formarea cadrelor didactice pentru proiectarea și realizarea activităților educaționale în format e-learning, la dezvoltarea competențelor și abilităților necesare utilizării instrumentelor și tehnologiilor digitale în context educațional, dar și la pregătirea cadrelor didactice pentru organizarea și gestionarea programelor de educație prin e-learning în domeniile de specialitate.

Competențele vizate de program vizează utilizarea eficientă a resurselor și instrumentelor digitale în activitățile de predare-învățare-evaluare, comunicare și colaborare, utilizând tehnologii digitale în activitățile didactice și crearea de conținut digital.

Programul de studii „Resurse educaționale și digitale pentru instruire online” este înregistrat în Registrul Național al Programelor Postuniversitare (RNPP) gestionat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), fiind astfel recunoscut la nivel național.

Detalii privind procesul de înscriere, organizarea și desfășurarea acestui program de studii postuniversitare se găsesc pe site-ul de promovare a procesului de admitere la UVT, la adresa:
https://admitere.uvt.ro/program/resurse-educationale-si-digitale-pentru-instruire-online/ .

Alte detalii despre studiile postuniversitare la Universitatea de Vest din Timișoara pot fi găsite aici:
https://admitere.uvt.ro/program/programe-de-studii-postuniversitare/

LĂSAȚI UN MESAJ