Reprezentanții ADR Vest s-au întors de la Baia-Mare

189

Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 pentru Regiunea Vest, au participat la ședința Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional (CM POR) ce a avut loc joi, 24 noiembrie, la Baia Mare. ADR Vest a participat la ședință în calitatea sa de observator.

La ședință a luat parte Carsten Rasmussen, Head of Unit România în cadrul DG Regio a Comisiei Europene, alături de reprezentanți ai tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare din România. În cadrul ședinței au fost prezentate, spre informare, stadiul implementării POR 2014-2020 și calendarul de lansare a ghidurilor specifice priorităților de intervenție POR 2014-2020, care poate fi consultat și pe pagina web a ADR Vest – secțiunea Finanțări Europene/POR 2014-2020/Calendarul de lansare al apelurilor de proiecte POR 2014-2020 (http://adrvest.ro/calendarul-de- lansare-al- apelurilor-de- proiecte-por- 2014-2020/).

De asemenea, au fost supuse aprobării membrilor CM POR, următoarele: metodologia și criteriile aplicabile axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile˝, criteriile de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile priorității de investiție 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor˝ – Operațiunea B: clădiri publice, precum și alocările financiare pentru prioritatea de investiții 8.1, obiectivul specific 8.3 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale˝.

Astfel, urmare a aprobării criteriilor de evaluare, conform calendarului de lansare, în luna decembrie 2016 urmează să fie lansate patru apeluri de proiecte pentru:

-prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri Publice;

-axei prioritare 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, prioritatea de investiții 2.2 care vizează îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri;

-axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale – componenta de servicii Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest sociale pentru bătrâni

-axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, destinat municipiilor reședință de județ, pentru depunerea Strategiilor de dezvoltare urbană şi a planurilor de mobilitate.

CM POR este o structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a POR. CM POR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului, stabilind inclusiv criteriile de finanțare din cadrul acestuia. CMPOR este alcătuit din 24 membri cu drept de vot şi 27 membri observatori, fără drept de vot, conform H.G. nr. 765/2007. Reprezentanții Regiunii Vest au fost stabiliți prin hotărâre a CDR Vest.

LĂSAȚI UN MESAJ