Proiectului „FPC-Vest a ajuns cu bine la final | FOTO-VIDEO

63

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de proiect și partenerul Art Forest Company SRL a organizat o conferință de încheiere a Proiectului „FPC-Vest – Formare profesională în sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii în Regiunea Vest””, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 6: Educație și competențe.

În Sala Dunărea a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22 s-au adunat principalii responsabili cu implementarea proiectului pentru a da cele mai exacte informații despre cele 24 de luni în care s-au școlarizat în jur de 650 de persoane.
Daiana Buzatu ca manager al proiectului și adus o bună parte din membrii membrii echipelor implicate pentru a fi cunoascuți de public prin intermediul media. Echipa de început a fost formată din 30-35 de specialiști care s-a mărit foarte repede prin cooptarea lectorilor de specialitate. În total au fost implicați în jur de 50 de persoane.

De asemenea a fost de față și reprezentanții partenerilor de la Art Forest Company SRL din Petroșani.

Participanții la conferința de încheiere a proiectului au aflat informații despre proiect și rezultatele obținute. Nu a fost deloc ușor dat fiind faptul că imediat după lansarea programului la data de 6 aprilie 2021 a izbucnit valul pandemic ce a blocat o seamă de activități. Dar o bună parte din cursuri au primit de la finanțatori facilitatea de a se ține în mod virtual pe calea internetului.

Proiectul s-a născut urmarea identificării unor nevoi reale ale pieței muncii și găsirii unor soluții adecvate. În contextul în care piața muncii din Regiunea Vest nu este afectată de șomaj dar este îmbătrânită și neadaptată noilor cerințe, învățarea pe tot parcursul vieții este o necesitate.

Astfel, soluțiile adoptate prin proiect au corespuns nevoilor identificate pe piața muncii și au contribuit la rezolvarea acestora prin mijloace specifice: servicii de tutorat și programe de formare a competențelor digitale și lingvistice; programe de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale; program flexibil de învățare, utilizarea de noi tehnologii și acces ușor și rapid la materialele de instruire; respectarea principiilor egalității de șanse și nediscriminării.

Obiectivul principal al proiectului a vizat îmbunătățirea competențelor profesionale ale persoanelor din Regiunea Vest prin participarea la programe de formare profesională continuă, în scopul încadrării într-o funcție corespunzătoare unei calificări superioare.
Proiectul a avut o durată de 27 luni (lansat în aprilie 2021) și s-a adresat angajaților, inclusiv persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale, cu domiciliul într-unul din cele 4 județe ale Regiuni Vest, cu vârsta cuprinsă între 25 și 65 ani. Înbucurător este procentul ridicat al celor ce au finalizat cursurile cu bine. Doar o mică parte (circa 15 persoane) încă nu au reușit să parcurgă toate etapele necesare pentru un atestat.

Cu abilitățile astfel dobîndite cei mai mulți din beneficiari pot accede în funcții mai înalte și drept urmare mai bine plătite sau se pot reorienta prea noi domenii ce necesită cunoștiințe tehnologice superioare. Unul din cele mai bune exemple îl constituie meseria de operator de utilaje CNC (comandate prin computer). Multe firme au astfel de mașinării dar încă nu există suficient personal cu astfel de diplomă.

Iată în câteva cifre cu sinteza acestui curs încheiat la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș.

Rezultate:
480 angajați din firme din Regiunea Vest au beneficiat gratuit de participare la cursuri, dintre care:
– Cursuri de specializare furnizate de CCIAT: 96 persoane certificate ca Manager proiect; 42 persoane au urmat cursul de Competențe sociale, civice și de mediu; 20 persoane au urmat cursul de Competențe digitale;
– Cursuri de calificare Nivel 2 furnizate de CCIAT: 61 persoane certificate ca Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport; 40 persoane certificate ca Lucrător în comerț;
– Cursuri de calificare Nivel 2 furnizate de ART FOREST COMPANY SRL: 38 persoane certificate ca Lucrător în comerț; 39 persoane certificate ca Asfaltator;
– Cursuri de calificare Nivel 3 furnizate de CCIAT: 20 persoane certificate în meseria de Cofetar-patiser; 38 persoane certificate ca Operator introducere, validare și prelucrare date;
– Cursuri de calificare Nivel 3 furnizate de ART FOREST COMPANY SRL: 55 persoane certificate ca Operator introducere, validare și prelucrare date; 26 persoane certificate ca Operator mașini unelte cu comandă numerică.
– 100 persoane au beneficiat gratuit de servicii de tutorat;

40 firme din Regiunea Vest au beneficiat direct sau indirect în urma implementării acțiunilor proiectului (ex. angajati care și-au completat/certificat competențe profesionale, sprijin pentru implementarea activităților de tutorat pentru angajați);
651 persoane au beneficiat de activități de informare și consiliere profesională;
171 persoane selectate pentru a beneficia de Evaluare și Validare a Competențelor (serviciu externalizat) – în calificările Lucrător comercial, Mecanic auto, Dulgher-tâmplar-parchetar, Instalator încălzire centrale și gaze;
651 beneficiari de programe de formare profesională online – Competențe lingvistice.

Avantaje, beneficii:
– Cursuri gratuite și autorizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională din Județul Timiș;
– Servicii de tutorat și programe de formare a competențelor digitale și lingvistice;
– Programe de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale;
– Program flexibil de învățare;
– Utilizarea de noi tehnologii și acces ușor și rapid la materialele de instruire;
– Respectarea principiilor egalității de șanse și nediscriminării.