Proiectul de renaturare a unui tronson de pe râul Bega Veche continuă și în 2023

82

Este vorba despre proiectul „̦̂̆̆ ̦̆ ℎ ̦ ̦ ̦̆ ̆ ̦ ̦̂ ̂ ℎ”, care așteaptă aprobarea finanțării cu fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) – Axa Prioritară 4 (prelungit până în 2023).

Când finanțarea va fi sigură, se va întocmi Proiectul Tehnic și va fi demarată achiziția de execuție lucrări.
Râul Bega Veche este un curs de apă puternic antropizat de amenajările hidrotehnice (îndiguiri) executate de-a lungul istoriei recente a Banatului.
Pe o lungime de circa 20 km, pe sectorul inferior al râului, de la frontiera cu Serbia până în amonte de localitatea Beregsăul Mare, proiectul își propune să crească gradul de protecție și conservare a biodiversității și de refacere a ecosistemelor degradate, prin:
crearea unor zone de diversificare a habitatelor ripariene și acvatice
reconectarea și crearea unor zone umede permanente
redeschideri de meandre
Valoarea estimată a proiectului: 27.300.000 lei

LĂSAȚI UN MESAJ