Proiectul de lege privind serviciile comunitare de utilități stârneşte îngrijorări

75

Proiectul de lege privind serviciile comunitare de utilități are vulnerabilități! Institutul pentru Politici Publice a făcut publice concluziile la care a ajuns.

Această instituţie, dar şi Consiliul Concurenței au facilitat săptămâna aceasta o dezbatere pe tema proiectului de lege pentru modificarea și completarea legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, întâlnire la care au participat peste 70 de reprezentanți ai principalelor instituții cu competențe de reglementare, autorități publice centrale și locale, operatori de servicii publice și societate civilă.

Deși proiectul se află deja pe finalul circuitului legislativ, urmând să fie supus dezbaterii în comisia de specialitate din Camera Deputaților, Consiliul Concurenței și IPP au sesizat o serie de aspecte care continuă să reprezinte riscuri majore din punct de vedere al regulilor de concurență, dar și de eficiență pe piața serviciilor de utilități publice.

Principalele îngrijorări se referă la atribuirea directă a contractelor de delegare de servicii publice fără licitație, respectiv de riscul încălcării regimului ajutorului de stat. Asemenea practici ar putea produce distorsiuni majore pe piața serviciilor publice și ar avea consecințe serioase asupra calității și costurilor acestor servicii, suportate de cetățeni.

„Vrem să vedem eficiență la nivelul serviciilor publice, adică să avem costuri cât mai scăzute suportate de beneficiari, dar pentru un anumit standard de calitate. Iar cea mai bună variantă este licitația, pentru că prin aceasta evităm favorizarea, prin ajutorul de stat, a anumitor agenți economici”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

„Plecând de la situații excepționale (alimentarea cu apă și termoficarea, unde nu există practic operatori privați interesați să preia serviciul), proiectul de lege poate transforma atribuirea directă din excepție în regulă, încurajând autoritățile locale să extindă această practică și la domenii unde în ultimii ani externalizarea serviciilor a condus la o administrare pe criterii de eficiență economică, dar și de calitate crescută pentru cetățeni”, a adăugat Elena Tudose, directorul IPP.

„Proiectul de lege respectă toate cerințele europene, dar există încă puncte de vedere diferite pe marginea lui”, a susţinut însă Iulian Băndoiu, Director Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

Pe fondul diferențelor de viziune și interpretare, inițiatorii acestui demers vor formula un punct de vedere comun care va fi comunicat inclusiv membrilor Parlamentului, în cadrul căruia vor fi punctate aceste aspecte:
– instituirea procedurii de licitație ca modalitate principală de delegare a gestiunii unui serviciu de utilități publice, în vederea respectării principiilor de concurență;
– reglementarea duratei contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice astfel încât să nu fie limitată libera concurență mai mult decât este necesar pentru recuperarea costurilor asociate investiției;
– interzicerea subdelegării serviciilor de utilități publice, respectiv alinierea, cu o perioadă de conformare, la prevederile noii legi a situațiilor de delegare a gestiunii serviciilor realizate în baza actualei legislații.

LĂSAȚI UN MESAJ