Prohibiţie pentru pescuitul în apele care constituie frontieră de stat!…

823

În luna februarie a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.102/2016 Ordinul comun al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Regionale şi al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor  privind stabilirea perioadelor de prohibiţie pescuitului în anul 2016.

Astfel în perioada 10 aprilie-24 mai inclusiv, se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul comercial, recreativ sportiv şi familial al oricăror specii de peşti pe o durată de 45 de zile în apele care constituie frontieră de stat.

Pescuitul sportiv efectuat cu undiţa sau lanseta în scop de agrement sau performanţă este o activitate individuala şi necomercială, iar practicarea acestei activităţi se face în baza permisului de pescuit recreativ sportiv nominal, eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură prin asociaţiile de pescari legal constituite.
Permisul de pescuit este un document cu regim special, înseriat, nominal şi netransmisibil care se poate viza în mod gratuit la sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră după depunerea unei cereri şi a copiilor după cartea de identitate, permisul de pescuit, chitanţa eliberată de ANAF sau de asociaţia de pescari de achitare a taxei pentru activitatea de pescuit şi cupon de pensie.

Pentru a putea desfăşura activităţi de pescuit sportiv şi a nu încălca prevederile legale este necesară posesia unui permis eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura şi avizat de Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră.
Pescarii sportivi care nu deţin permis de pescuit emis de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura pot solicita avizul pentru activitatea de pescuit sportiv în baza chitanţei de plată sau talonului de pensie vizat de structura judeţeană a acestei agenţii.

Cei peste 28000 de pescari sportivi din România trebuie să ştie că frontiera cu Republica Serbia este o frontieră externa a Uniunii Europene, iar activităţile desfăşurate în zona de frontieră sunt supuse controlului Poliţiei de Frontieră Române.
Conform prevederilor Legii frontierei de stat a României, pescuitul sportiv în fluviul Dunărea se efectuează în condiţiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autorităţile competente, cu avizul şefului Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi.
Lipsa avizului Poliţiei de  Frontieră pe permise constituie contravenţie şi se sanctionează cu amendă de la 100 la 1000 de lei.
De asemenea, pescuitul recreativ sportiv efectuat fără permis constitue contravenţie şi se sancţionează în baza prevederilor art.58 lit. a) din O.U.G. 23 din anul  2008 modificată şi republicată, cu amendă de la 300 lei la 600 lei şi confiscarea peştelui, icrelor şi altor vieţuitoare acvatice.

LĂSAȚI UN MESAJ