Programul pentru producția de struguri de masă pentru anul 2022 a fost prelungit

44

În Ședința Guvernului din 18 august 2022 a fost adoptată modificarea Hotărârii nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022.

Reamintim că inițial HG 798/2022 a fost adoptă în Ședința Guvernului din 16 iunie 2022 prin care a fost stabilită o schemă de ajutor de minimis în sumă de 15.000.000 lei, echivalentul a maximum 3.000.000 euro, ce se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022.

Măsura vizează următoarele categorii de beneficiari:

– producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător;
– producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
– producătorii agricoli persoane juridice.

Având în vedere solicitările transmise de producători, în cadrul discuțiilor avute cu ministrul Petre Daea modificarea actului normativ a avut în vedere următoarele aspecte:

Corelarea termenului de depunere a documentelor justificative cu perioada de valorificare a producției, respectiv 21 noiembrie cu 29 noiembrie.
A fost reconsiderat registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor pentru producția de struguri de masă a anului 2022 pentru care se acordă ajutor de minimis.