Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate

224

Începând din 10 martie se distribuie pachetele cu produse alimentare în cadrul POAD 2019- 2021, program derulat în baza OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia de Asistenţă Socială distribuie produsele alimentare provenite din stocurile de intervenţie comunitară, către beneficiarii finali în perioada 10 martie- 21 aprilie 2020.

Distribuirea produselor alimentare se va face din locația situată pe str.Lorena nr.35, în zilele de: luni până vineri în intervalul orar : 08.00 – 16.00.

Pot beneficia de aceste produse alimentare în conformitate cu ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 84/2020 din 21 mai 2020, art.3; alin.1; lit.a și b următoarele categorii:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Toți beneficiarii care ridică pachetele de alimente trebuie să prezinte actul de identitate în original.

Constituirea pachetului de produse alimentare va conține următoarele:

Produs Cantitate Greutate (Kg sau litri)
Faină albă de grâu 5 buc. 5,00
Mălai 4 buc 4,00
Paste făinoase 2 buc 0,80
Ulei 4 buc 4,00
Zahăr 2 buc 2,00
Orez 4 buc 4,00
Conservă carne de vită 5 buc 1,5
Conservă carne de porc 3 buc 0,90
Conservă pateu de ficat de porc 5 buc 1,00
Compot de fructe 2 buc 1,44
Gem de fructe 1 buc 0,36
Gem de fructe dietetic 1 buc 0,36

Persoanele care fac parte din mai multe dintre categorii beneficiază de produse alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor. În vederea limitări răspândirii virusului SARS-CoV-2 este necesară respectarea măsurilor de prevenție prevăzute de actele normative în viguoare.

LĂSAȚI UN MESAJ