Primăria Timișoara trebuie sa refacă proiectul pentru iluminat din Parcul Botanic

212

Autoritățile locale încearcă de mai bine de 2 ani să instaleze sistemul de iluminat în Parcul Botanic. Au întocmit un proiect pentru a accesa fonduri europene. Acum, documentele trebuie refăcute și reaprobate în plenul Consiliului Local, după ce ADR Vest a cerut mai multe clarificări.

„Prin adresa nr.27915/04.12.2018 ADRVest a transmis Solicitarea de clarificări nr. 1, prin care a menționat la pct.1d, că referitor la cheltuielile diverse și neprevăzute, acestea se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la capitolele 1,2 și 4. Prin adresa nr.6680/26.03.2019 ADRVest a transmis Solicitarea de clarificări nr. 3 cu mențiunea, la punctul 2, de a reîncărca Devizul general în urma corectării erorilor de calcul matematic aferente capitolului 3 și capitolul 5”, aflăm din proiectul de modificare a hotărârii luate anul trecut. Astfel, în noile acte va apărea suma exacta pe care Primăria Timișoara trebuie să o suporte, lucru care lipsea din hotărârea inițială.

„Se modifică art.5 din HCL nr. 470/13.09.2018 care va avea următorul conținut: Se aprobă valoarea totală a proiectului – Extindere iluminat public în Parcul Botanic, în cuantum de 3.820.894,23 lei. Se modifica art.6 din HCL nr. 470/13.09.2018 care va avea următorul conținut: Se aprobă contribuția proprie în proiect a 107.294,84 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 75.787,74 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului – Extindere iluminat public în Parcul Botanic”, aflăm din proiectul nou.

Sistemul de iluminat presupune realizarea unei rețele electrice subterane noi, în lungime de 3.400 m, cu cablu armat de-a lungul aleilor din Parcul Botanic. Rețeaua trifazată proiectată este de tip buclat astfel încât, în cazul defectării unui tronson de cablu, să poată fi asigurată continuitatea alimentării cu energie electrică. Pentru această rețea se vor utiliza 4.200 m de cablu cu două puncte de aprindere, 219 stâlpi metalici, 219 aparate de iluminat ornamental, echipate cu surse de lumină LED. Întreg sistemul ar urma să fie controlat de la distanță și tot de pe un computer se va regla și intensitatea luminii.

Despre situația parcurilor din Timișoara, aflați aici!

LĂSAȚI UN MESAJ