Primăria Timișoara, servicii juridice externe pentru procesele cu angajații, juriștii instituției având „relații personale” cu funcționarii

56

Primăria Timișoara vrea să contracteze servicii juridice externe pentru procesele cu angajații, juriștii instituției având „relații personale” cu funcționarii. Asta aflăm dintr-un proeict de hotărâre publicat pe site-ul PMT.

„Analizând prevederile legislației în vigoare constatăm că actualul cadru legislativ permite contractarea serviciilor juridice în situații temeinic justificate și apreciate de către autoritățile locale ca fiind necesare pentru asigurarea unei reprezentări de calitate și specializată pe anumite chestiuni de drept care sunt deduse judecății. Principalele argumente care justifică achiziționării serviciilor juridice de reprezentare în instanță pentru litigiile care vor fi generate de punerea în aplicare a măsurilor de reorganizare sunt următoarele:

a). specificul litigiilor – litigii de muncă în care sunt parte salariați din cadrul aparatului de specialitate și care au o tipologie aparte pentru că pot viza inclusiv juriști care activează în aparatul de specialitate al primarului

b). existența unor relații personale și profesionale între juriștii din aparatul de specialitate și ceilalți funcționari care pot afecta imparțialitatea, obiectivitatea și eficiența instrumentării dosarelor existente pe rol, precum și a dosarelor care urmează să fie deduse judecății”, se arată în proiect.

Cu alte cuvinte, dincolo de cele două argumente de ordin funcțional, soluția propusă vine să „protejeze și să preîntâmpine posibile conduite care ar presupune neglijarea îndatoririlor funcționarilor publici încadrați în serviciul juridic”.

Vă amintim că pe rolul Tribunalului Timiș este în curs procesul intentat de Sindicatul Angajațiilor din Primăria Timișoara împotriva noii organigrame. Peste 30 de funcționari s-au înscris în dosar. Și Culiță Chiș, fostul director al Direcției Tehnice, care și-a pierdut funcția odată cu implementarea noii organigrame, a contestat în instanță decizia administrației locale.

LĂSAȚI UN MESAJ