Primăria Timișoara încearcă să obțină bani nerambursabili pentru Centrul de zi din Freidorf

52

Primăria Timișoara încearcă să obțină bani nerambursabili pentru centrul din Freidorf. După ce a depus cererea de finanțare, la începutul lunii iulie, acum, reprezentanții ei vor face o vizită la fața locului. Este o etapă în procesul de evaluare al ADR Vest.

Vorbim despre proeictul ,,Demolare construcție existentă și construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă’’.

„Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități va fi construit pe str. Pavlov nr.19, pe un teren cu o suprafaţă de 1124 mp, aflat în proprietatea Municipiului Timişoara şi va cuprinde o clădire pe un nivel suprateran cu toate echipamentele şi dotările necesare, realizarea accesului auto și pietonal, parcaje şi amenajarea terenului. Suprafață construită totală va fi 445,12 mp.
Beneficiarii serviciilor oferite de viitorul Centru vor fi minim 41 de persoane adulte aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și care se confruntă cu dizabilități și/sau cu boli cronice care le îngreunează activitățile zilnice și care au domiciliul/locuiesc în zona delimitată prin Strategia de Dezvoltare Locală Freidorf a Grupului de Acțiune Locală Freidorf”, a transmis Primăria Timișoara.

Obiectivul proiectului constă în combaterea marginalizării sociale a persoanelor adulte aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială şi care se confruntă cu dizabilităţi şi/sau cu boli cronice, printr-o investiţie pentru dezvoltarea funcţiilor sociale, respectiv un Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi.

Realizarea obiectivului va contribui la creşterea sentimentului de apartenenţă la comunitate; dezvoltarea de acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru persoanele adulte cu dizabilităţi/boli cronice marginalizate şi familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activităţi de îngrijire, servicii medicale primare, educaţie, recreere -socializare, abilitare, reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru persoane cu dizabilităţi/boli cronice.

Valoare proiectului este de 3, 5 milioane de lei cu TVA inclus șii trebuie implementat în 2 ani, dar pentru execuție sunt prevăzute 12 luni.

LĂSAȚI UN MESAJ