Peste 150 de milioane de Euro, buget disponibil pentru Regiunea de Vest! Când se întâmplă ”minunea”…

191

Astăzi, la sediul ADR V Vest, din Timişoara, a avut loc  semnarea celor 4 acorduri de delegare a atribuţiei de selectare strategică a proiectelor propuse spre finanare în cadrul axei prioritare 4 – Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile a Regio-Programul Operaţional Regional (Regio-POR) 2014–2020. Aceste atribuţii au fost delegate primăriilor din reşedinţele de judeţ ale Regiunii Vest – Arad, Deva, Reşiţa şi Timişoara.

Acordurile de delegare au fost semnate – cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene – de către cei patru primari de municipii: Gheorghe FALCĂ (Arad), Mircia MUNTEAN (Deva), Ioan POPA ( Resiţa) şi Nicolae ROBU (Timisoara).

Alături de aceștia, în cadrul evenimentului au participat reprezentanți ai ADR Vest, organizația   având rolul de Organism Intermediar pentru Regio-POR la nivelul Regiunii Vest.

Semnarea celor 4 acorduri de delegare este o etapă necesară în vederea constituirii Autorităților Urbane, o precondiție pentru accesarea finanțărilor dedicate dezvoltării urbane durabile din cadrul Regio-POR 2014-2020, în contextual noilor regulamente europene. Autoritățile urbane constituite în cadrul primăriilor vor avea un statut similar Organismelor Intermediare, urmând a fi acreditate și auditate pentru atribuția delegată. Ele vor trebui să elaboreze și să utilizeze proceduri de selecție a proiectelor. Astfel, Autoritățile Urbane din cadrul primăriilor reședințelor de județ vor selecta și prioritiza proiectele pentru care solicit finanțare nerambursabilă prin axa prioritară 4-Dezvoltare Urbană Durabilă a Regio-POR 2014-2020.

În această perioadă, ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specific ale axei prioritare 4 (obiectivele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 și 4.5) se află înplin proces de consultare publică, cu termen limită data de 18 aprilie 2017.

Proiectele care vor primi finanțare încadrul celor 5 obiective specific vizează:

  • 1:diminuarea ponderii utilizării autoturismului personal prin îmbunătățirea transportului public urban de călători, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele de trasee pentru biciclete, crearea/modernizarea unor spaţii pietonale atractive;
  • 2:reconversia/reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate din interiorul municipiilor reşedinţă de judeţ şi transformarea lor în zone de agreement și petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunității;
  • 3:rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate în anumite zone defavorizate și marginalizate din interiorul orașelor, prin asigurarea condițiilor de bază infrastructurale și pentru locuire (utilități, accesibilitate, spații publice etc.);
  • 4:construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe);
  • 5: construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructure educaţionale pentru învăţământul professional şi ethnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

 Bugetul disponibil pentru Regiunea Vest este de 150,37 milioane euro. Fiecare municipiu reședință de județ din regiune (Arad, Deva, Reșița și Timișoara) dispune de alocări financiare predeterminate. Pentru a beneficia de aceste finanțări, municipiile trebuie să întocmească un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru proiecte depuse încadrul obiectivului specific 4.1 și o Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană pentru proiectele depuse încadrul tuturor celor 5 obiective specific menționate anterior. Aceste documente strategice de planificare abordează provocările de mobilitate urbană, precum și cele economice, de mediu, climatice, demografice și sociale oraşelor. Toate proiectele finanțate trebuie să răspundă nevoilor municipiilor și direcțiilor strategice stabilite prin documentele de planificare.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ