Până când pot solicita finanțări nerambursabile IMM-urile din Regiunea de Vest

40
Întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de finanțări de la 200.000 de euro – valoarea minimă care poate fi acordată pentru un proiect, până la 1 milion de euro – valoarea maximă, pentru dezvoltarea afacerii.

Sunt finanțate construirea, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție ori servicii, dotarea cu active corporale și necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online, implementarea unor procese de certificare sau recertificare a produselor și alte investiții și activități. Toate condițiile de finanțare pot fi consultate pe https://adrvest.ro/2-2-imm-apelul-2/.

Pot solicita finanțare societățile/ societățile cooperative care se încadrează în categoria IMM (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii).
Cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și minimum 55% în cazul întreprinderilor mijlocii.

Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în Regiunea Vest, în Regiunea Vest, în mediul urban, cu excepția întreprinderilor mijlocii, în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate fi și în mediul rural.

Depunerea proiectelor a început în 24 decembrie 2019 și continuă până în data de 24 martie 2020, ora 12:00.
Vă reamintim că Regiunea Vest beneficiază de 36,6 milioane de euro în cadrul apelului 2 de proiecte pentru Prioritatea de Investiţii 2.2 – IMM a Regio-POR 2014-2020.

Până în prezent, în Regiunea Vest au fost depuse 29 de proiecte, având o valoare nerambursabilă de 18,89 milioane euro.

LĂSAȚI UN MESAJ