Organizațiile de arhitecți și de peisagiști dezaprobă mutarea lui Sorin Vlad Predescu din județul Timiș din motive neîntemeiate

91

Ordinul Arhitecților din România – OAR, Filiala Teritorială Timiș împreună cu Asociația Peisagiștilor din România – AsoP, Filiala Teritorială Vest sunt două organizații profesionale, care prin reprezentanții lor, își asumă și semnează, ca părți reprezentante în teritoriu prezenta adresă.

Ordinul Arhitecților din România, OAR, Filiala Teritorială Timiș și Asociația Peisagiștilor din România, AsoP, Filiala Teritorială Vest sunt două organizații profesionale, care prin reprezentanții lor, își asumă și semnează, ca părți reprezentante în teritoriu prezenta adresă.
Ordinul Arhitecților din România, filiala teritorială Timiș este o organizație profesională de interes public cu peste 700 de membri, funcționând în baza Legii 184/2001, republicată. OAR Timiș are ca atribuții protejarea și promovarea calității produsului de arhitectură şi urbanism la nivel local, inclusiv a patrimoniului istoric, de arhitectură, urbanistic, peisagistic. În acest scop, Ordinul Arhitecților din România cooperează cu organisme și asociații profesionale din domeniul arhitecturii și urbanismului sau domenii complementare.
Asociația Peisagiștilor din România, AsoP, Filiala Teritorială Vest este o organizație profesională, constituită în vederea susținerii obiectivelor sale la nivel local, regional, național și internațional cu privire la dezvoltarea activităţii peisagere din România prin promovarea excelenţei profesionale în sensul conservării, dezvoltării estetice şi reconstrucţiei ecologice a peisajelor şi a valorilor lor, prin promovarea intereselor peisagiştilor şi informarea comunităţilor şi a profesiunilor adiacente asupra contribuţiei şi aptitudinilor specifice profesiunii de peisagist.

În acest sens, OAR filiala teritorială Timiș și AsoP filiala teritorială Vest au cooperat cu Direcția Județeană pentru Cultură Timiș în numeroase ocazii, în diferite forme. Am luat act, cu surprindere, de apariția, în mass-media locală a informațiilor privind detașarea în afara județului Timiș, a directorului executiv al Direcției Județene pentru Cultură Timiș, dr. Sorin Vlad Predescu. Având în vedere colaborarea îndelungată dintre cele trei instituții și rolul de garant al protecției patrimoniului local al Direcției Județene pentru Cultură a județului Timiș, găsim regretabilă detașarea unei persoane a cărei expertiză s-a dovedit esențială în îndeplinirea corectă a atribuțiilor DJC.

LĂSAȚI UN MESAJ