One-stop-shop. Fiecare județ va avea birou unic de informare pentru fonduri europene

273

Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România – ROREG a semnat protocolul de colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene dedicat înființării unui punct unic de informare și consiliere, în fiecare județ, cu privire la accesarea fondurilor naționale și europene.
Protocolul a fost semnat de Aura RĂDUCU, ministru în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, și de Luminița MIHAILOV, vicepreședintele ROREG și director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

În vederea punerii în aplicare a protocolului, Agențiile pentru Dezvoltare Regională urmează să semneze cu Ministerul Fondurilor Europene acorduri de colaborare similare, dar la nivel individual particularizate în funcție de nevoile identificate în fiecare regiune.
Furnizarea informațiilor cu privire la accesarea fondurilor naționale și europene se va face în cadrul unui punct unic de informare și consiliere numit „one-stop-shop”.
Acest punct unic de informare și consiliere județean va funcționa ca un mecanism de sprijin pentru dezvoltarea ideilor de proiecte, atât în ceea ce privește furnizarea de informații corecte și actualizate privind oportunitățile de finanțare din diverse surse (din programe naționale sau din finanțări ale Uniunii Europene) cât și în ceea ce privește consilierea în dezvoltarea ideilor de proiect.

Specialiștii care vor activa în cadrul acestor „one-stop-shop”-uri vor fi persoane cu experiență în domeniul fondurilor europene și/sau în colaborarea cu mediul de afaceri astfel încât să asigure expertiza corespunzătoare.
Aceștia vor oferi informații și consultanță, dar vor fi prezenți în județe și prin organizarea de evenimente dedicate.

LĂSAȚI UN MESAJ