O nouă colaborare între Consiliul Județean și Universitatea Politehnica

90

Încurajați de rezultatele pozitive ale unui acord de colaborare dintre CJT și Politehnica timișoreană semnat cu doi ani în urmă, consilierii județeni au hotărât să repete acea acțiune.

Consilierii județeni au aprobat, în cea mai recentă ședință, desfășurată la sfârșitul lunii august, încheierea unui Acord Cadru de Colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul JudețeanTimiș și Universitatea Politehnica Timișoara.

De altfel, CJ Timiș și Universitatea Politehnica au mai semnat în 2016, pentru o perioadă de doi ani, un acord care a avut ca obiective generale intensificarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi promovarea transferului tehnologic; promovarea unor programe de formare continuă, studii postuniversitare şi masterale, doctorate, teme de cercetare; asigurarea cadrului pentru efectuarea practicii şi a unor activităţi aplicative de către studenţii UPT; dezvoltarea infrastructurii de cercetare și a resursei umane angajate în cercetare şi producţie; înfiinţarea delaboratoare integrate de cercetare.

„Conform prevederilor legale, CJ Timiș are printre atribuții și susținerea serviciilor publice de interes județean privind educația și tineretul. De asemenea, pe perioada celor doi ani de zile, am avut o colaborare foarte bună cu Universitatea Politehnica din Timișoara, în beneficiul studenților, masteranzilor și cadrelor didactice, dar și al comunității timișene în general. Este motivul pentru care am decis prelungirea acestui acord până în 2020”, a spus președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra.

Scopul încheierii acestui parteneriat între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea Politehnica Timișoara, îl reprezintă în principal îndeplinirea următoarelor obiective:
-participarea la activităţi/acţiuni în domenii de interes comune; facilitarea schimbului de informaţii între părţi; asigurarea cadrului organizatoric şi acordarea de facilităţi pentru desfăşurarea de activităţi recreative cultural-sportive pentru membrii organizaţiilor partenere;

-intensificarea activităţilor de cercetare – dezvoltare şi promovarea transferului tehnologic, în special pe domenii de prioritate europeană sau de interes economic pentru România; promovarea unor programe de formare continuă, studii postuniversitare şi masterale, doctorate, teme de cercetare; dezvoltarea infrastructurii de cercetare; identificarea şi promovarea ofertelor Consiliului Județean Timiș destinate studenţilor şi absolvenţilor UPT precum şi promovării UPT

– prin intermediul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul UPT, etc.
În subsidiar, prin încheierea acestui acord de colaborare se urmărește și efectuarea de stagii de practică (cu o durată de 180 de ore) de către studenții înscriși la studii de licență, la specializarea Administrație Publică.

LĂSAȚI UN MESAJ