Noi reglementări la Direcția de Evidența Populației valabile în timpul stării de urgență

173

Mai multe servicii publice oferite de primăria municipiului au suferit modificări ori anulări în această perioadă. Pentru a minimiza contactul populației cu posibile locuri de risc au avut loc modificări substanțiale.
Radu-Bogdan Sperneac, director executiv, al Direcției de Evidența Populației anunță o seri de astfel de schimbări ale activității.

Având în vedere instituirea stării de urgenţă, în baza Decretului nr. 195/16.03.2020, emis de Preşedintele României, precum şi restricţiile de circulaţie ale persoanelor, stabilite prin Ordonanţa Militară nr. 3 din 24.03.2020, se suspendă următoarele activităţi de lucru cu publicul:
1. preluarea documentelor pentru înregistrarea deceselor; în conformitate cu prevederile Dispoziţiei nr. 3220723/27.03.2020, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne transmiterea documentelor se va face exclusiv de către medicul care constată decesul sau persoana desemnată din cadrul unităţii medicale, pe adresa de e-mail deces@primariatm.ro
2. preluarea declaraţiilor de căsătorie;
3. preluarea documentelor pentru nou-născuţi, emise de Maternitatea Odobescu; documentele pentru înregistrarea acestor naşteri vor fi transmise prin e-mai de către persoana desemnată din cadrul unităţii medicale, în baza unei proceduri comune;
4. depuneri cereri pentru obţinerea certificatelor de stare civilă, duplicate;
5. depuneri cereri pt. transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţile din străinătate
6. depuneri cereri pt. înscrierea menţiunilor din străinătate (divorţ, schimbare nume, încetarea căsătoriei – evenimente care au avut loc în străinătate)
7. depuneri cereri pt. schimbarea numelui pe cale administrativă
8. depuneri cereri pentru rectificarea actelor de stare civilă, modificarea Codului Numeric Personal înscris eronat în actele de stare civilă – în aceste situaţii cererile însoţite de actele doveditoare, în copie, pot fi depuse online pe adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro
9. depuneri cereri pt. înregistrarea tardivă a naşterii
10. depuneri cereri pt. eliberarea extraselor multilingve de stare civilă, a adeverinţelor de celibate – documente utilizate la autorităţile din străinătate
11. depuneri cereri pt. completarea formularului E401 – documente utilizate la autorităţile din statele member ale Uniunii Europene
12. depuneri cereri pt. furnizarea din RNEP a datelor cu caracter personal, respectiv pt. eliberarea adeverinţelor privind istoricul de domicilii – în aceste situaţii cererile însoţite de actele doveditoare, în copie, pot fi depuse prin poştă sau online pe adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro ; la ridicarea documentelor petenţii se vor prezenta personal cu documentul de identitate în original;
13. depuneri cereri pt. atestarea domiciliului din RNEP necesar la autorităţile din străinătate.
14. depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate pentru motivul expirare – potrivit art. 14 din Decretul nr. 195/16.03.2020, emis de Preşedintele României, se menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe perioada stării de urgenţă.
15. depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate pentru cetăţenii români care doresc să-şi schimbe domiciliul din străinătate în România
16. depuneri cereri având ca obiect eliberarea cărților de identitate provizorii pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi care doresc reşedinţa în România

Accesul cetăţenilor la ghişeele de preluare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate se va face numai pe bază de programare online .
Se vor prelua cereri pentru eliberarea actelor de identitate solicitate numai pentru motivele:
– pierdere, furt, distrugere,
– eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani,
– preschimbarea actelor de identitate expirate până la data de 15.03.2020.
Pentru siguranţa cetăţenilor, accesul în ghişee va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate şi găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoţit de un reprezentant legal şi, după caz, de către găzduitor.
De asemenea, rugăm cetăţenii să achite taxele aferente online (cu card bancar) pe site-ul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, la adresa https://plata.dfmt.ro/plata/aspx/formular.aspx – nefiind necesar să se autentifice în sistem. Pentru plăţile efectuate în ziua precedentă depunerii cererii, nu este necesar să se prezinte dovada achitării taxei cu extras de cont.

Menționăm că este în curs de reglementare a măsurii de trimitere on-line a actelor pentru înregistrarea naşterilor la Direcție și de alte maternități din oraș unde mai vin pe lume noi născuți, tocmai pentru a evita contactul fizic între persoane.

LĂSAȚI UN MESAJ