13.6 C
Timișoara
vineri 29 septembrie 2023

Modificări aduse regulamentului de funcționare a Serviciului PublicTimpark

AdministrațieModificări aduse regulamentului de funcționare a Serviciului PublicTimpark

Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara-Timpark anunță modificările si completările aduse regulamentului de funcționare aprobat prin HCLMT nr. 20/25.01.2022 și modificat prin HCLMT nr. 204/24.05.2022.

Aceste modificări sunt următoarele:

1. Modificarea art.10, alin. 1, care va avea următorul conținut:

„Art.10 (1) Abonamentele eliberate asigură dreptul de staționare pe perioada înscrisă pe acestea – care este de minim 21 de zile lucrătoare şi maxim până în data de 31 decembrie a anului în curs, excluzând zona verde (0), parcările cu accesul controlat, și străzile/parcările prevăzute cu taxare progresivă. Prețul abonamentelor se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timişoara”.

2. Modificarea art.15, lit. c), care va avea următorul conținut:

„Art.15 Plata staționării prin intermediul telefoniei mobile se poate realiza prin trei metode:

……c) Taxarea prin intermediul unui card bancar, operațiune ce se poate realiza on-line, prin intermediul unei aplicații. Prin această metodă de plată se asigură posibilitatea plății tarifului de parcare pe intervale de timp. În cazul fiecărei sesiuni de parcare primele 30 de minute sunt indivizibile și se taxează ca atare, urmând ca ulterior primelor 30 de minute taxarea să se facă la minut.”.

3. Modificarea art.17, care va avea următorul conținut:

„Art.17 Cartelele valorice menționate la art. 15 lit. a) vor avea următoarele valori: 30 lei, 50 lei si 100 lei

4. Modificarea art.19, lit. c)., care va avea următorul conținut:

„Art.19 Funcționarea taxării la nivel de minut……

c) Din momentul în care s-a dat BIP începe contorizarea şi taxarea. În cazul fiecărei sesiuni de parcare primele 30 de minute sunt indivizibile și se taxează ca atare, urmând ca ulterior primelor 30 de minute taxarea să se facă la minut. Este obligatoriu să se audă că s-a făcut apel, sunetul ocupat indicând imposibilitatea de a efectua tranzacția dorită;……”

5. Introducerea în capitolul 5 – Dispoziții finale, după art. 41, a unui nou subcapitol 5.1, care va avea următorul conținut:

„5.1 Parcări publice pentru autocare

Art.42 În zona de incidență a Regulamentului, autocarele și autobuzele nu au dreptul de a staționa, ci vor asigura doar debarcarea/îmbarcarea turiștilor în parcările special amenajate și semnalizate corespunzător în acest sens din zona centrală a Municipiului Timișoara. Zonele de debarcare-îmbarcare asigură posibilitatea opririi simultan pentru mai multe autocare. Pentru debarcare/îmbarcare autocarele nu au dreptul de a staționa pentru o perioadă mai mare de 15 minute.

Art.43 După debarcarea turiștilor, autocarele trebuie să se deplaseze în parcarea amenajată pe str. Ștrandului din Municipiul Timișoara. Parcarea pentru autocare din str. Ștrandului asigură posibilitatea staționării autocarelor şi microbuzelor. Accesul în această parcare va fi permis doar autocarelor şi microbuzelor turistice.

Art.44 Parcarea pentru autocare va fi cu plată, și va avea un program permanent. Plata parcării pentru autocare se face la intrarea în parcare prin intermediul telefoniei mobile (SMS sau on-line utilizând un card bancar), pentru intervale de minimum 12 de ore. Astfel se vor achita taxe reprezentând durate de staționare de câte 12 ore, iar în cazul depășirii cu peste o oră a duratelor de staționare de 12 ore se va achita suplimentar taxa stabilită pentru încă 12 de ore.

Art.45 Staționarea autocarelor și a microbuzelor fără a achita contravaloarea parcării prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute de prezentul Regulament constituie abatere și se sancționează prin perceperea unei taxe de penalizare de la proprietarul autovehiculului, constituind sancțiunea prevăzută la art. 25, lit. a)”.

6. Introducerea în capitolul 5 – Dispoziții finale, după subcapitolul 5.1, a unui nou subcapitol 5.2, care va avea următorul conținut:

„5.2 Parcări publice închise cu bariere din Municipiul Timișoara

Art.46 Parcările publice din Municipiul Timișoara închise cu bariere vor avea program de funcționare, de luni până duminică, între orele 0,00 – 24,00, și se utilizează doar pentru parcarea autovehiculelor fără remorcă, cu masa maximă autorizată max. 3.000 kg.

Art.47 (1) Accesul în parcările închise cu bariere şi ieșirea din acestea se face printr-un sistem de acces cu bariere pe bază de jetoane/cartele.

(2) În aceste parcări nu sunt valabile abonamentele pentru parcări deschise și nici plățile efectuate prin intermediul telefoniei mobile (voucher, SMS, on-line utilizând un card bancar).

Art.48 Încasarea taxei pentru parcare se face exclusiv la automatul de plăți amplasat în incinta parcării, pe baza de jetoane/cartele eliberate de distribuitorul de jetoane/cartele de la intrarea în parcare, în funcție de durata de staționare.

Art.49 La intrarea în parcare un eliberator de cartele/jetoane eliberează pentru fiecare autoturism un jeton/o cartelă pentru acces în parcare pe baza căruia se va face plata, urmând ca la ieșire, cititorul electronic de jetoane/cartele din cadrul automatului de plată să afișeze durata staționării în parcare şi suma datorată.

Art.50 (1) Taxarea minimă a parcării autovehiculelor în cadrul parcărilor închise cu barieră se face pentru intervale de 60 de minute.

(2) La depășirea unui interval de 60 de minute se va datora taxa pentru încă 60 de minute.

Art.51 Achitarea taxei se face la automatul de plată de la ieșirea din parcare dotată cu cititor de jetoane/cartele, înainte de urcarea în autoturism, în calitate de pieton, după care, într-un timp de maxim 15 minute autovehiculul trebuie să părăsească parcarea. În cazul în care nu va părăsi parcarea în maximum 15 minute, conducătorul autovehiculului va avea obligația de a merge din nou la automatul de plată, pentru achitarea taxei pentru încă o perioadă de staționare de 60 de minute.

Art.52 Sistemul de acces va fi programat astfel încât dacă un client intră în parcare şi într-un interval de timp programat – de maximum 10 minute – nu va găsi loc de parcare va putea părăsi parcarea fără să plătească.

Art.53 În incinta parcărilor închise cu barieră se va circula cu viteza de maximum 5 km/h, cu luminile de întâlnire aprinse și cu respectarea semnificației indicatoarelor.

Art.54 Intrarea în posesia tichetului/jetonului şi intrarea cu autovehiculul în parcările închise cu barieră presupune acceptarea condițiilor de utilizare a parcării.

Art.55 Perioada maximă de timp în care o mașină poate staționa în parcare este de 5 zile.

Art.56 Dacă utilizatorul pierde jetonul/cartela de acces, va trebui să plătească echivalentul suprataxei de pierdere jeton/cartelă în cuantum de 100 lei.

Art.57 Utilizatorii parcărilor închise cu bariere au următoarele obligații:

– să respecte semnalizarea rutieră din parcare;

– să se îngrijească de jeton/cartelă până la ieșirea din parcare;

– să păstreze curățenia în parcare;

– să parcheze autovehiculul în spațiul delimitat pentru acesta;

– să achite taxele stabilite prin hotărârea consiliului local;

– să asigure securitatea interioară a vehiculelor prin închiderea geamurilor, încuierea ușilor, a capotei motorului şi a portbagajului, precum şi prin punerea în funcțiune a sistemului antifurt;

– să nu execute în perimetrul parcării lucrări de reparații şi întreținere a vehiculelor;

– să nu ocupe ilegal locurile de parcare cu autovehicule defecte;

– să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalațiilor parcării ca urmare a unor manevre greșite.”

De asemenea vă informăm că 29 de locații au mai fost introduse în sistemul de parcare cu taxă Timpark, acestea aflând-se pe următoarele străzi: Blvd. 1 Decembrie 1918, Mareșal Alexandru Averescu; Azuga, Aleea Nicolae Boboc, Aleea Tiberiu Brediceanu, Arhitect Marcu Duiliu, Dunărea, Eneas, Martir Alexandru Ferkel-Șuteu, Mareșal Foch Ferdinand – tarif progresiv, Traian Grozăvescu, Martir Herman Sporer, Nicolae Ilieșu, Independentei, Intrarea Iorgovanului, Dumitru Kiriac, Intrarea Kodaly Zoltan, Lacului, Lalelelor, Dr. Mitropolit Vasile Lăzărescu, Macin, Meziad, Alexandru Miletici, Ioachim Miloia, Ioan Rusu Șirianu, Salcâmilor, Ștrandului, Transilvania, Calea. Stan Vidrighin. Aceste străzi vor intra în verificare după montarea panourilor informative în perimetrul parcărilor.

Informații suplimentare la sediul nostru de pe Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10, la numărul de telefon 0256.493.393 sau pe site-ul www.timpark.ro.

 

Alte subiecte :

Citește și :