Miliarde de euro risipite pe iluzii. Calea ferată din vestul țării, o rușine fără sfârșit

  331

  Învechită, cu șine ruginite pe care trenurile merg și cu 10 km/h, infrastructura feroviară din vestul țării are nevoie urgentă de reabilitare. Dacă înainte de anii ’90 trenurile care plecau din Timișoara ajungeau la București în 9 ore, acum călătorii pierd chiar și 12 ore pentru a ajunge în capitală. Sunt, pe traseu, 70 de puncte unde trenurile merg cu restricții de viteză, 10–15 km/h, din cauza șinelor degradate. Mai mult, a devenit imperativă crearea unei legături feroviare cu Ungaria și cu vestul Europei, trenul fiind cel mai ieftin și nepoluant mijloc de transport. Însă România este mult în urma vecinilor noștri — să nu mai vorbim despre Austria sau Germania, care au o rețea impresionantă de căi ferate!

  Ministerul Transporturilor promite implementarea unui proiect ambițios: „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, din care 35,86 kilometri în județul Timiş; Lot 3, Timișoara Est – Ronaţ Triaj (13,86 kilometri în județul Timiş); Lot 4, Ronaţ Triaj – Orţişoara – Arad şi Aradul Nou – Glogovăţ (22 kilometri în județul Timiş)”.
  Odată realizate aceste proiecte, se va îmbunătăţi starea infrastructurii căii ferate pentru creşterea vitezei de circulaţie la valori cuprinse între 120 și 160 km/h.

  Va crește și tranzitul la frontieră, spun oficialii de la Transporturi.
  Investițiile vor duce la: „asigurarea interoperabilităţii prin implementarea Standardelor Tehnice de Interoperabilitate, în special în ceea ce priveşte lungimea liniilor din staţii şi haltele de mişcare, facilităţile pentru persoanele cu dizabilităţi, implementarea sistemului de conducere a circulației ERTMS (ETCS Nivel 2 + GSM-R) sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C); înlocuire/reabilitare poduri, podeţe, repararea sistemului de drenaj al căii ferate, îmbunătăţirea terasamentelor; modernizarea electrificării pe toată lungimea tronsonului (25 kV), inclusiv instalarea unui sistem de control SCADA; modernizarea echipamentului de telecomunicaţii; construirea drumurilor de întreţinere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice); modernizarea clădirilor staţiilor de călători, incluzând construcţiile pasarelelor şi ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare; montarea de încălzitoare de macaz, în staţii, în halte de mişcare şi la ramificaţii”.
  A fost făcut un singur pas până acum: lansarea licitației pentru proiectul tehnic și execuția lucrărilor. Valoarea este una impresionantă — 3,9 miliarde de lei. Bani ar fi, prin programul POIM — Programul Operațional Infrastructură Mare.

  Un calcul simplu arată că modernizarea unui singur kilometru de cale ferată va costa 12,5 milioane de euro.

  Potrivit documentelor care însoțesc licitația, durata contractului este de 102 luni, în care este inclusă și perioada de garanție. Proiectarea are alocată o perioadă de 6 luni, iar lucrările ar dura 36 de luni (3 ani). Lucrarea va avea o garanție de 60 de luni.

  Procedura de licitație publică este împărțită în două loturi.

  Lotul 3,Timișoara Est – Ronaț Triaj Gr. D (13,86 km), se întinde de la km 568+399, al liniei CF București – Jimbolia (indicativ 100), până la stația Timișoara Nord, după care se continuă pe linia CF Timișoara – Arad (indicativ 218), de la km 0 + 000, la km 008 + 183 (semnalul de ieşire din Ronaţ Triaj Gr. D). Lungimea traseului este de 13,86 kilometri, de la intrarea în cap X, stația Timișoara Est, până la semnal cap Y, din Ronaț Triaj Gr. D. Pe traseul existent calea ferată este simplă, electrificată, dotată cu instalație BLA și este dispusă atât în rambleu, cu înălţimea de maxim 12 metri, cât și în debleu, cu adâncimea de maxim 8 metri. Pe cea mai mare parte a tronsonului feroviar vizat pentru modernizare calea se va dubla. Traseul de cale ferată proiectat se va desfăşura în general pe amplasamentul existent al liniei CF, cu excepţia tronsoanelor compuse din aliniamente şi curbe, care nu asigură retrasarea liniei cu parametrii pentru circulația cu viteza de 160 km/h.

  Pentru realizarea lotului 3 este nevoie de lucrări de construcţie, reconstrucție sau reparaţii/reabilitare a trei poduri și trei podeţe, nouă pasaje denivelate, o trecere la nivel și două podeţe de descărcare; lucrări de modernizare a instalațiilor de energoalimentare, linie de contact, telecomunicații, semnalizare, centralizare, bloc (SCB), sanitare, termotehnologice etc.; lucrări de modernizare a clădirilor din staţiile şi haltele de mişcare de pe tronson: Timişoara Est, Timişoara Nord; Ronaţ Triaj Gr. D (post de mișcare), Timișoara Centru, Ronaţ Triaj Cab. 1, Ronaț Triaj h, Ronaț Triaj Gr. D (halta). Stația care se va transforma în post de mișcare este Stația (grupa de linii) Ronaț Triaj Gr. D.; lucrări de modernizare a reţelelor locale existente, de conducte de distribuţie a apei şi de canalizare, care asigură racordarea tuturor consumatorilor branşaţi în prezent la staţiile CF; lucrări de protecția mediului: panouri fonoabsorbante, decontaminarea solului, amenajări de spații verzi, separatoare de hidrocarburi și bazine decantoare, garduri de protecție și panouri de protecție.

  Lotul 4, Ronaț Triaj Gr. D – Arad (55 km), pornește de la km 008 + 183 (semnalul de ieşire din Ronaţ Triaj Gr. D), la km 56 + 350 (semnalul de intrare în staţia Arad). Pe lângă acest tronson, tot în cadrul lotului 4, proiectul cuprinde și modernizarea/reconfigurarea liniei CF Aradu Nou — Glogovăț (indicativ 220), pe o distanță de 7 kilometri. Pe traseul existent, calea ferată este simplă, electrificată și este dispusă atât în rambleu, cu înălţimea de maximum 12 metri, cât și în debleu, cu adâncimea de maximum 8 metri. Pe cea mai mare parte a tronsonului feroviar vizat pentru modernizare, calea se va dubla. Traseul de cale ferată proiectat se va desfăşura în general pe amplasamentul existent al liniei CF, cu excepţia tronsoanelor compuse din aliniamente şi curbe, care nu asigură retrasarea liniei cu parametrii pentru circulația cu viteza de 160 km/h. Calea ferată existentă între staţiile Aradul Nou și Arad se va menţine simplă, însă se va moderniza. Pe intervalul dintre staţiile Aradul Nou şi Glogovăţ, traseul existent al căii ferate (linia Aradu Nou – Glogovăţ) se va modifica, pentru a se putea realiza un racord feroviar care va asigura ocolirea Municipiului Arad de către trenurile de marfă, care vor circula între Timişoara şi Arad. Noul tronson feroviar proiectat între Aradul Nou şi Glogovăţ va traversa râul Mureş pe un pod construit în amonte faţă de cel existent.

  Pe lotul 4 se vor executa următoarele lucrări:

  — reconstrucție sau reparaţii/modernizare a 6 poduri, 30 podeţe, 7 treceri la nivel, 15 pasaje denivelate și 9 podeţe de descărcare;

  — modernizare a instalațiilor de energoalimentare, linie de contact, telecomunicații, semnalizare, centralizare, bloc (SCB), sanitare, termotehnologice etc.;
  — modernizare a clădirilor din staţiile şi haltele de mişcare de pe tronson: Sânandrei, Băile Călacea, Orţişoara, Vinga, Şag, P.M. Valea Viilor, Aradu Nou, Glogovăț, Micălaca. Stația care se vor transforma în post de mișcare este Staţia Valea Viilor;

  — modernizare a reţelelor locale existente, de conducte de distribuţie a apei şi de canalizare, care asigură racordarea tuturor consumatorilor branşaţi în prezent la staţiile CF;

  — se vor executa lucrări de protecția mediului: panouri fonoabsorbante, decontaminarea solului, amenajări de spații verzi, separatoare de hidrocarburi și bazine decantoare, garduri de protecție și panouri de protecție.

  Termenul limită pentru primirea ofertelor este 23 noiembrie, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi, la ora 15:00.

  Condițiile de participare sunt greu de îndelpinit de firmele românești care activează în acest domeniu. Ministerul Transporturile vrea asigurări clare, pe proiecte realizate, că societatea sau asocierea care va câștiga licitația va duce la bun sfârșit acest obiectiv.

  „Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat şi dus la bun sfârşit, în ultimii 10 ani (perioadă ce se calculează de la data limită de depunere a ofertelor), lucrări similare contractului ce urmează a fi atribuit, care îndeplinesc următoarele cerințe: realizarea de lucrări construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare suprastructură c.f. și terasamente c.f, în valoare cumulată de cel puțin 830.000.000 lei fără TVA, prin prezentarea a minimum 1 contract, maximum 5 contracte; realizarea de lucrări construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare lucrări de artă-cale ferată (poduri/podețe/viaducte), în valoare cumulată de cel puțin 247.000.000 lei fără TVA, prin prezentarea a minimum 1 contract, maximum 5 contracte; realizarea de lucrări construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare instalaţii de semnalizare c.f. (centralizare electronică și ETCS nivel 2) şi telecomunicaţii c.f. (inclusiv GSM-R), în valoare cumulată de cel puțin 176.000.000 lei fără TVA, prin prezentarea a minimum 1 contract, maximum 5 contracte; realizarea de lucrări construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare energoalimentare c.f. (inclusiv SCADA) și linie de contact c.f., în valoare cumulată de cel puțin 120.000.000 lei fără TVA, prin prezentarea a minimum 1 contract, maximum 5 contracte”, se arată în caietul de sarcini.

  Garanția pe care trebuie să o prezinte ofertantul este de 30 de milioane de lei pentru cele două loturi. Așadar, în cazul în care firma nu își face treaba, CFR SA poate folosi acești bani pentru a finaliza lucrările sau pentru a penaliza constructorul.

  LĂSAȚI UN MESAJ