Meseria de profesor nu mai are căutare nici în Timiș. 916 candidați concurează pe… 2.285 de posturi!

573

Mâine, 20 iulie, se desfășoară proba scrisă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat și particular.

Concursul se organizează de inspectoratele şcolare iar coordonarea metodologică a concursului este asigurată de Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice.

Concursul constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă în profilul postului didactic solicitat şi probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice.

Candidații au susținut inspecţiile speciale la clasă și/sau probele practice/orale în profilul postului didactic solicitat în perioada 31 mai 2016-01 iulie 2016.

Proba scrisă a concursului se desfășoara în trei centre de concurs:
Centrul Nr. 1 – este organizat la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara,
Centrul Nr. 2 – este organizat la Colegiul Tehnic „Henri Coanda” Timișoara,
Centrul Nr. 3 – este organizat la Colegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timișoara.

La concurs s-au înscris 916 candidați pentru 56 de discipline de concurs.
La Centrul Nr. 1 de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara sunt arondate 21 de discipline de concurs la care s-au înscris 314 candidați.
La Centrul Nr. 2 de laColegiul Tehnic „Henri Coanda” Timișoara sunt sunt arondate 24 de discipline de concurs la care s-au înscris 301 candidați.
La Centrul Nr. 3 de laColegiul Tehnic „Emanuil Ungureanu” Timișoara sunt sunt arondate 11 discipline de concurs la care s-au înscris 301 candidați:

Accesul candidaților în centrele de concurs este permis în intervalul orar 8,00-9,00.
Proba scrisă se desfășoară în intervalul orar 10,00-14,00.

Rezultatele se afișează în data de 27 iulie 2016.
Contestațiile se înregistrează la inspectoratele școlare în perioada 27 -28 iulie 2016. Rezultatele finale, după contestații, se afișează în data de 3 august 2016.

Concursul se organizează pentru ocuparea a 2285 de posturi didactice sau fracțiuni de posturi din județul Timiș.

LĂSAȚI UN MESAJ