Mediul de afaceri din Timiș te pregătește pentru meseria de arhivar, obligatorie pe piața muncii

186

Legislația actuală prevede, conform Art. 31 din legea Arhivelor Naționale nr.16/1996, că fiecare organizație publică sau privată are obligația să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat.

În calitate de unic furnizor de formare profesională acreditat al cursurilor de Arhivar și Arhivist din Regiunea Vest, Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada 18 aprilie – 17 mai 2016 (de luni până vineri între orele 17,00– 21,00), la Centrul Regional de Afaceri, cursul de ARHIVAR.
Programul de formare este destinat persoanelor cu studii medii care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și actualizeze cunoștințele și/sau să-și perfecționeze pregătirea profesională, fie celor care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens, sub îndrumarea formatorilor în domeniu.
Programul este proiectat să satisfacă, atât cerințele instituționale de formare continuă și dezvoltare de competențe, cât și nevoile individuale de pregătire în domeniu, în concordanță cu legislația și standardele în vigoare.
Competențele dobândite la finalizarea cursului vizează:
 Redactarea nomenclatorului arhivistic;
 Gestionarea fondului documentar;
 Prelucrarea documentelor;
 Utilizarea informațiilor din documente;
 Consevarea arhivei în depozit;
 Aplicarea normelor de protecție a mediului;
 Competențe informatice;
 Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie.
Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și de Ministerul Educației, Cercetării, Inovării, Tineretului și Sportului și este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări. Diplomele se eliberează în maxim 30 de zile de la absolvire.
Membri CCIA Timiș beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului de Servicii. Informații suplimentare și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam.104, sau la tel. 0720444121, 0372185274, e-mail: tavramov@cciat.ro. Persoană de contact: Tania Avramov, manager DFPP.

LĂSAȚI UN MESAJ