Lucrătorii pe cont propriu şi cei familiali neremuneraţi – 27,9% din populaţia ocupată!…

261

În anul 2015, populaţia activă a României era de 9159 mii persoane, din care 8535 mii erau persoane ocupate şi 624 mii erau şomeri, spune Institutul Național de Statistică.

În anul 2015, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 61,4%, în creştere faţă de anul anterior cu 0,4 puncte procentuale.
Ca şi în anii anteriori, rata de ocupare era mai mare la bărbaţi (69,5%, faţă de 53,2% la femei) şi pentru persoanele rezidente în mediul rural (61,7%, faţă de 61,3% în mediul urban).
Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 24,5%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 41,1%.

economie categorii 2015Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (85,3%).
Erau ocupate 64,9% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 42,6% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.
Salariaţii, în creştere faţă de anul precedent (+212 mii persoane), au deţinut în continuare cea mai mare pondere (71,0%) în totalul populaţiei ocupate.

În anul 2015, lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 27,9% din populaţia ocupată.
Lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezentau 21,4% din totalul populaţiei ocupate.
Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi muncitorii calificaţi (15,9%), specialiştii în diverse domenii de activitate (14,8%) şi lucrătorii în domeniul serviciilor (14,6%).

Din totalul persoanelor ocupate, 25,6% lucrau în sectorul agricol, 28,4% în industrie sau construcţii şi 46,0% în servicii.
În activităţile neagricole erau ocupate 6352 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (24,4%), comerţ (18,1%) şi construcţii (10,0%).

economie ocupare 2015Comparativ cu anul 2014, a scăzut numărul persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în agricultură, silvicultură şi pescuit (-258 mii persoane), dar şi al celor care au lucrat în industria prelucrătoare (-44 mii persoane), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică (-10 mii persoane), activităţile profesionale ştiinţifice şi tehnice şi intermedieri financiare (ambele în scădere de 8 mii persoane faţă de anul precedent).
Cele mai semnificative creşteri faţă de anul precedent s-au înregistrat în administraţia publică (+ 50 mii persoane), învăţământ (+ 44 mii persoane), transport şi depozitare (+ 43 mii persoane), comerţ (+ 37 mii persoane).

Din totalul persoanelor ocupate în anul 2015, au lucrat cu program parţial 847 mii persoane (9,9%).
Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parţial lucrau în sectorul agricol (84.8%).
Rata şomajului a fost de 6,8%, valoare identică cu cea din anul precedent.

LĂSAȚI UN MESAJ