Lucrările de refacere a pavajului în zona Palatului Dicasterial, nou motiv de gâlceavă FOTO-VIDEO

401

Noile trotuare propuse de edilii locali, ce au început un șantier în dreptul Palatului Dicasterial, ridică numeroase semne de întrebare. Opinia publică este deja împărțită în două tabere. Fiecare susține un punct de vedere. Bancurile au apărut cu o viteză incredibilă. Cu aceiași iuțeală a venit și reacția primarului Nicolae Robu.

Acum este rândul arhitecților, ca printr-o luare de poziție să aducă noi date în gâlceava trotuarelor. Iată de are de spus OAT Timiș, entitatea profesională a arhitecților:
„Clădirea, în care funcționează în prezent: Judecătoria Timișoara, Tribunalul Timiș și Curtea de Apel Timișoara, a fost construită între anii 1855-1860 în stilul renașterii italiene și este clasată ca monument istoric (cod: TM-II-m-A-06135). Orice intervenție asupra spațiului construit trebuie să respecte legislația în vigoare și cu atât mai mult când este vorba de monumente istorice unde toate intervențiile trebuie să se subordoneze ambianţei urbanistice generale. Conform discuțiilor cu reprezentanți ai Direcției Județene pentru Cultură Timiș lucrarea nu a îndeplinit toate demersurile legale pentru a fi finalizată și prin urmare soluția care se execută acum nu a primit avizul final din partea DJCT Timiș. *

*Conform legislației (respectiv Legea422 /2001Capitolul III Intervenții asupra monumentelor istorice Articolul 23
(1) Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

(2) În sensul prezentei legi, intervențiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:(…) f) amenajări de căi de acces, pietonale și carosabile, utilități anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecție a monumentelor istorice.
OAR Timiș a avizat inițial realizarea trotuarelor din zona Palatului Dicasterial cu următoarele condiții (conform mesajului postat de Directorul executiv, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, dr. Sorin Vlad Predescu). În faza următoare de proiectare (P.Th/D.D.E), în urma posibilităţilor aprofundării studierii fundaţiilor/demisol existente ale clădirilor direct afectate de lucrările propuse se va completa documentaţia cu:
-detaliere soluţie racord trotuar-imobil/stratificație/soluţie pardoseli permeabile/dren, pentru fiecare imobil în parte aflat în zona direct afectată. În stabilirea detaliilor se va ţine cont de problemele privind reducerea umidităţii din fondul construit şi se vor subordona ambianţei urbanistice generale.

Se vor respecta prevederile PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA –REGULAMENTLOCAL DE URBANISM Cap. 4.B.III.5. Spaţii publice, Străzi aliniat 4) şi 5) şi Trotuare aliniat 6), 7): 4) Finisajele (îmbrăcămintea) străzii şi a trotuarului vor fi abordate cu aceeaşi atenţie ca şi faţadele clădirilor. Ele vor fi tratate, în măsura posibilităţilor, cu tehnologii reversibile (desfacere fără distrugerea materialelor ) pentru a asigura o întreţinere uşoară a instalaţiilor pozate în infrastructură.

5) Proiectele de drumuri, parcări, secţiunile transversale ce privesc îmbrăcămintea drumurilor şi a trotuarelor realizate de ateliere de specialitate vor fi avizate de organismele de specialitate ale Ministerului Culturii. Acestea vor ţine cont de problemele privind reducerea umidităţii din fondul construit şi se vor subordona ambianţei urbanistice generale.

Trotuare

6) Se acceptă folosirea materialelor moderne de pavaj in Z.P (elemente prefabricate din beton natur sau colorat, plăci mozaicate etc.). Se va descuraja folosirea asfaltului pentru trotuare. În zona centrală se încurajează folosirea pietrei naturale cu condiţia ca trotuarele să aibă proprietăţi antiderapante.

7) Se va studia aspectul tratării diferenţiate a trotuarelor in funcţie de gradul de reprezentabilitate al zonei, confortul pietonilor, frecvenţa circulaţiei sau pentru marcarea diferitelor funcţiuni (ex. staţii pentru transportul in comun, locuri de odihnă etc.).În îmbrăcămintea trotuarului se va putea marca parcelarul existent prin aşezarea diferită a pietrelor in zona despărţitoare dintre două clădiri. Detaliile vor fi relaţionate cu burlanele de scurgere a apei pluviale.

De asemenea,luând în considerare și prevederile internaționale privind principiile de conservare și restaurare a monumentelor istorice (Carta de la Atena 1931 și Carta de la Veneția 1964 ) și respectiv însușirea regulilor ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Ordinul Arhitecților din România, Filiala Teritorială Timiș cere sistarea lucrărilor și respectarea strictă a legislației privind intervențiile în zonele protejate și obținerea tuturor avizelor necesare”, spune președintele Drăgan Dragomir.

LĂSAȚI UN MESAJ