Lovitură de la ANAF pentru chiriași și proprietarii de apartamente închiriate!

876

Agenţia Natională de Administrare Fiscală a făcut un anunț important. Sunt vizați toți cei care locuiesc în chirie sau care și-au închiriat apartamentul.

Agenţia Natională de Administrare Fiscală transmite dezbaterii publice, la rubrica Trasparență decizională, proiectul de ordin al președintelui ANAF care face referire la procedura de înregistrare a contractelor de locațiune la organul fiscal central competent, informează autoritatea.

Acest proiect mai prezintă și modelul  și conținutul formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”.

Potrivit prevederilor Codului civil, contractele de locuțiune care au fost încheiate prin înscris sub semnătură privată, care au fost înregistrate la organele fiscale, constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

Pentru a se putea aplica aceste prevederi, a fost emis Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1985/2012, în care a fost aprobată procedura de înregistrare a contractelor de locațiune la organul fiscal central.

Persoanele fizice care aveau calitatea de locator, procedura avea în vedere și prevederile Codului fiscal care până la data de  23.03.2018, instituia obligaţia persoanelor fizice, care obţineau venituri din cedarea folosinţei bunurilor, de a înregistra contractul încheiat între părţi la organul fiscal central, potrivit zf.ro.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost eliminată din Codul fiscal obligaţia persoanei fizice care obţine venituri din cedarea folosinţei bunurilor de a înregistra contractele la organul fiscal central competent.

În concluzie, este necesară actualizarea procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune la organul fiscal central competent.

sursa – bugetul.ro

LĂSAȚI UN MESAJ