Lefurile umflate ilegal de edili au lăsat „găuri” uriașe în vistieriile primăriilor și bugetul de stat

321

Curtea de Conturi  a descoperit „găuri” uriașe în bugetele locale şi bugetul de stat. Prejudiciile sunt de ordinul sutelor de milioane de lei, cele mai multe fiind generate de creşteri peste măsură ale salariilor şi sporurilor acordate funcţionarilor publici.

Potrivit raportului de activitate al Curţii de Conturi pe anul 2018, auditul efectuat în 3.620 de instituţii publice şi companii de stat a scos la iveală prejudicii de 268 milioane de lei, cele mai mari prejudicii fiind aduse bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (63% din total). Aceste prejudicii au fost aduse, în principal, prin: stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor şi a altor drepturi acordate funcţionarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcţii de conducere şi personalului care ocupă funcţii de demnitate publică; efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislaţia în vigoare; efectuarea de cheltuieli cu bunuri şi servicii fără contraprestaţie (bunuri, lucrări, servicii nerecepţionate în cantitatea facturată şi plătită); nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractul de achiziţie publică, referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor livrate/lucrărilor executate/serviciilor prestate.

Bugetului de stat, care deţine 16,6% din totalul prejudiciilor estimate, i-au fost provocate pierderi, în principal, prin aceleași rele practici enumerate și în cazul bugetelor locale, dar și prin: lipsa sau luarea cu întârziere a tuturor măsurilor legale în vederea recuperării creanţelor bugetare; plăţi peste normele, cotele sau baremele legale, precum şi pentru lucrări neexecutate; ineficienţa utilizării resurselor umane, materiale şi financiare alocate unui program/proiect/activitate sau ineficienţa sistemului de control intern şi a procedurilor urmate pentru realizarea programului/proiectului/activităţii auditate.

Principalul responsabil pentru astfel de situații este managementul entităţii, în sensul că nu au fost luate măsurile necesare pentru elaborarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

Sursa: adevarul.ro

LĂSAȚI UN MESAJ