13.1 C
Timișoara
sâmbătă 2 martie 2024

„Laboratoare Smart pentru Colegiul Național Bănățean”

Colegiul Național Bănățean anunță începerea implementării proiectului intitulat „Laboratoare Smart pentru Colegiul Național Bănățean”, cod F-PNRR-SmartLabs-2023- 1446.

Proiectul care se va derula în perioada 30 ianuarie 2024 – 31 ianuarie 2025, are o valoare totală de 700.545,83 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5.
Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.
Obiectivele proiectului sunt:
• Înființarea a două laboratoare inteligente în cadrul Colegiului Național Bănățean care să deservească următoarele discipline: matematică, fizică, biologie, informatică, limbi moderne, științe sociale, arte, robotică, elemente de programare 3D etc;
• Instruirea a 97 cadre didactice pentru utilizarea laboratoarelor inteligente;
• Peste 900 de elevi/anual care vor avea acces la metodele personalizate de învățare din cadrul laboratoarelor inteligente;
• Îmbunătățirea competențelor digitale pentru minimum 500 de elevi /anual prin acces la educație digitală avansată.
Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, învățarea digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale. Proiectul oferă platforme de colaborare și abordări creative ale problemelor din viața reală în însușirea cunoștințelor și deprinderilor, dezvoltând competențele elevilor.
Persoane de contact: prof. Alexandru Tănasie – director
prof. Marius Lobază – profesor coordonator

E-mail contact: alex.tanasie@yahoo.com
lobazamarius@colegiulbanatean.ro
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Alte subiecte :

Citește și :