La Politehnica timișoreană, comitetul director este o structură vie și modernă. Foto-video

622

Universitatea Politehnică Timișoara a pregătit, de aproape un secol de viață academică pe aceste plaiuri bănățene, un număr extrem de greu de estimat de specialiști ce au purtat pe absolut toate meridianele lumii, titlul de inginer de Timișoara. Aici nu se face doar școală serioasă, ci este și un bastion al cercetării de cel mai înalt nivel. Cursurile din amfiteatre se împletesc cu avansate căutări teoretice în domenii de avangardă. După cum spunea un emerit om de afaceri, dar și dascăl cu har, lumea a evoluat în așa măsură încât trebuie să se cerceteze în domenii care încă nici nu există oficial.

Academicianul Mircea Malița a exprimat o constatare onorantă când cu ani în urmă a remarcat că „Cea mai bună Politehnică a țării se găsește la Timișoara”!

Tocmai pentru a păstra acest standard de calitate, de cinci ani există un organism funcțional și real de mare valoare ce se ocupă de trasarea unor idei și teme ale Universității. Este vorba despre Comitetul director al Universității Politehnica Timișoara. Este, mai simplist spus, o interfață între mediul universitar și mediul economic ce facilitează contactul și colaborarea între cele două entități doar aparent diferite.

Comitetul Director al Universității Politehnica Timișoara este singurul organism consultativ de acest gen din țară. Cu funcționare adevărată. Formal și fără un rol serios ar putea să mai existe și în alte universități. În acestă toamnă se aniversează cinci ani de la înființarea comitetului. Comitetul Director este un organism consultativ, autonom și independent al Universității, funcționând după principiile Cartei UPT. Scopul este de a contribui la dezvoltarea UPT prin consilierea conducerii universitășii în definirea strategiei pentru educație, strategiei investiționale, strategiei pentru activități antreprenoriale, dar și a strategiilor pentru cercetare și dezvoltare instituțională. Comitetul dorește de asemenea să fie un promotor activ al imaginii școlii în exterior.

Constituit din personalități proeminente ale mediului socio-economic regional format din importanți antreprenori, directori de companii, reprezentanți ai mediului economic și educațional, Comitetul Director își desfășoară activitatea pe baza unui voluntariat. Există un regulament de organizare și funcționare elaborat de membrii Comitetului, dar aprobat și de rectorul universității.

Ședința festivă a fost deschisă de rectorul UPT Viorel Aurel Șerban ce a punctat pe scurt împortanța unui astfel de for pentru modernizarea actului de învățământ. Nu este lipsit de importanță faptul că peste 80 de procente dintre absolvenți se regăsesc angajați în marile firme în primele șase sau opt luni de la ieșirea din școală.

Dan Bedros, Președintele Comitetului Director, a scos în evidență caracterul exploziv al noilor cunoștiințe ce apar ca ciupercile. Sunt domenii ce au apărut acum câțiva ani în urmă și deja sunt depășite. Nimeni nu mai poate stăpâni un domeniu de la terminarea școlii până la pensionare. Noi specializări apar chiar de mai multe ori pe parcursul unei generații. Sunt tot mai căutate domeniile de nișă și de convergență intre mai multe științe uneori chiar destul de îndepărtate. Azi, studenții politehniști fac o adevărată practică în producție prin angajarea pentru două luni într-o fabrică unde primesc sarcini concrete de serviciu.

La întâlnirea de astăzi au mai participat și doctor Christian von Albrichsfeld, vicepreședintele Comitetului Director ce adus în discuție nevoile pe care le au pe viitor companiile de la Politehnică, dar și Radenko Prnja, care a ținut un interesant discurs despre Industry 4.0 și nevoia de schimbare a specialiștilor.

Ovidiu Șandor, ca membru marcant al lumii de afaceri, a accentuat rolul universităților în comunitate.

Toți vorbitorii sunt membrii ai acestui for și pot lansa idei pertinente din postura de specialiști împlicați în economie.

Invitatul de onoare a fost academicianul Nicolae Zamfir, directorul Institului de cercetare ce lucrează la cel mai mare laser de la Măgurele. Dânsul a vorbit despre lumea cercetării și rolul Politehnicii în secolul în care trăim.

Evenimentul aniversar s-a desfășurat sub titlul ,,Politehnica în era revoluției 4.0” și reprezintă o ocazie unică de a cunoaște mai îndeaproape experiența și viziunea celor care contribuie la guvernanța universitară prin expertiza și angajamentul lor.

LĂSAȚI UN MESAJ