La CCIAT Timiș au fost prezentate rezultatele garantării finanțărilor de către FNGC IMM FOTO/VIDEO

49

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș este de o mai lungă perioadă unul din partenerii de nădejde al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii. Împreună se încearcă rezolvarea majorității problemelor ce intervin în finanțarea agenților economici ce se confruntă cu lipsa de finanțare. Dar programele de sub egida FNGCIMM se adresează și altor categorii de solicitanți nu doar firmelor. La serviciile lor pot apela chiar și persoane fizice ori asociații.
Recent au fost prezentate aceste programe la întâlnirea cu tema „Instrumentele de garantare ale FNGCIMM – un accelerator în dezvoltarea regională, un sprijin pragmatic pentru comunitățile locale, mediul antreprenorial și tânăra generație”.

Conferința s-a adresat tuturor celor ce au dorit să afle noutăți din acest domeniu, reprezentanților mass-media de la nivel local și regional.
Director General FNGCIMM SA IFN Gheorghe Lăpădat, a prezentat aceste programe guvernamentale ce în majoritatea cazurilor chiar sunt un succes incontestabil. Prin reducerea birocrației aferente se face o mai simplă accesare a fondurilor necesare și acestea capătă și o garantare a statului în cazul unor insuccese în derulare.
Au fost scoase în evidență facilitățile oferite în toate domeniile de activitate, inclusiv pentru start-up-uri și persoane fizice.
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, înființată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcționând ca o societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naționale a României.

Garanția FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare partenere, pentru finanțări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanțator.

FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituții financiare în baza unor convenții de lucru.
Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanțatorului, însoțită de documentația completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 4 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.
La întâlnire a participat și Simona Tărtăcuță, director executiv, direcția de Marketing, relații cu clienții și consiliere.
Din partea Fondului Local de Garantare Craiova-reprezentanța Timișoara au mai participat și Rodica Râmneanțu consilier financiar și Dragan Cocar expert financiar. Gazdele din partea CCIAT au fost Florica Chiriță președinte executiv și Mihaela Tomescu director economic.
Au fost evidențiate cele mai de succes programe.
Garantarea pentru Agricultură este cea mia căutată pentru că pot susține credite pentru achiziții de teren agricol sau finanțare de capital de lucru. Garanția acoperă 80 de procente din valoarea creditului iar diferența trebuie asigurată de beneficiar sau terți. Valoarea maximă pentru o garanție este de două milioane și jumătate de euro pentru un beneficiar.
Unul din cele mai vechi programe ce încă funcționează foarte bine chiar dacă au apărut alte realități economice între timp este binecunoscuta „Prima Casă” ce merge fără poticneli din 2009.
Start Up Nation este un alt instrument de lucru menit a sprijini pe cei ce doresc a porni sau dezvolta noi afaceri. În acest caz valoarea ajutorului nerambursabil este de 200 000 lei iar garanția de 80 % din valoarea creditului acordat de banca finanțatoare.
Doamna Simona Tărtăcuță a insistat ca tineretul să încerce unul din cele mai noi instrumente de finanțare ce se adresează tinerilor ce vor să-și finanțeze studiile. Cu „Investește în Tine” se acordă și o perioadă de grație de cinci ani. Urmând ca banii să fie restituiți în următorii cinci ani. Se adresează mai cu seamă pentru plata studiilor de licență, master sau doctorat și se pot plăti cărți, programe de studiu, cămine, calculatoare ori participare la conferințe și congrese, biblioteci chiar și intervenții medicale de care are nevoie studentul.

Ca o concluzie generală se poate afirma că zona de Vest a țării sta foarte bine la toate programele de finanțare (nu doar la cele enumerate aici). Poate doar cel pentru tineri studenți este puțin mai necunoscut. Dar în Timiș fiind o seamă de universități printr-o bună propagandă se va ajunge la rezultate optime și la nivel de finanțare de investiții în studiu.

LĂSAȚI UN MESAJ