Institutul de Boli Cardiovasculare se modernizează cu bani europeni

709

Unul din cele mai moderne spitale din Timișoara dar poate și din țară, este fără îndoială Institutul de Boli Cardiovasculare de la Pădurea Verde. De două decenii aici se repară inimi și se tratează o multitudine de cazuri din cele mai complexe.

Recent specialiștii spitalului au reușit ducerea la bun final al unui program complex ce va atrage fonduri europene din cooperarea transfrontalieră cu alte două instituții similare: spitalul județean din Oradea și Universitatea din Debrecen/Ungaria.

Proiectul „Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” a fost pregătit și dezvoltat de către Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, în calitate de Lider de proiect, în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea și Universitatea din Debrecen.

Proiectul este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România Ungaria și este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și cofinanțat de statele partenere în program, România și Ungaria.

Durata proiectului se întinde pe doi ani între martie 2019 și mai 2021. Iar perioada de implementare a proiectului este de 27 luni.

Bugetul proiectului este de 3.000.000 Euro din care finanțarea FEDR 2.550.000 Euro
Doctorul Constantin Luca managerul institutului a prezentat principalelle obiective ale acestui proiect:
 Evaluarea populației transfrontaliere românești și maghiare în ceea ce privește incidența bolilor cardiovasculare și ginecologice.
 Armonizarea metodelor de diagnosticare high-tech pentru diagnosticarea corectă și tratamentul mai bun al pacienților cardiovasculari si ginecologici din această regiune.
 Crearea registrelor pentru urmărirea pe termen lung a bolilor cardiovasculare si ginecologice pentru pacienții români si maghiari.
 Creșterea nivelului de asistență specifică cardiovasculară și ginecologică, precum și a eficienței prevenției acestora.

Pentru Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, acest proiect are ca obiectiv dotarea a două săli de operații (blocului operator) cu aparatură medicală în vederea extinderii capacității actuale de asistență medicală necesară pentru populația adultă, precum și demarării programului de chirurgie cardiacă pediatrică.
Cele două săli de operație pe care care dorim să le dotăm din acest proiect, sunt construite și finisate, fără a avea însă echipamentele medicale necesare pentru funcționare.

Dotarea lor cu echipamente medicale moderne ar permite creșterea cu 30% a numărului de operații de chirurgie cardiacă la populația adultă (aproximativ 250 de operații cardiace suplimentare pe an), precum și tratarea patologiei nou-născutului, copilului mic și adultului tânăr atins de boli cardiace congenitale.

Partenerii din județul Bihor ai de asemenea de câștigat din această colaborare. Obiectivul urmărit de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea în cadrul acestui proiect este amenajarea și dotarea unui bloc operator, unei secții de Anestezie și Terapie Intensivă și a 10 saloane cu un total de 30 de paturi pentru pacientele secției Obstetrică – Ginecologie II și IV a Staționarului III (fostul Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie din Oradea). Iar partrenerii maghiari de la Universitatea din Debrecen vor asigura trainingul personalului medical din cadrul proiectului pentru echipamentele nou achizționate.

Pe lângă activitățile de dotare cu echipamente ale celor două spitale, în cadrul proiectului se vor mai derula activitățile „soft” de către parteneri, și anume:
– acțiuni promoționale de screening pentru sănătate și furnizarea de informații pentru prevenirea și diagnosticarea bolilor cu frecvență înaltă în zona eligibilă;
– acțiuni de îmbunătățire a accesului grupurilor defavorizate la infrastructura de sănătate;
– schimbul de know-how și activități de consolidare a capacităților (cursuri de formare, ateliere de lucru, conferințe), ce vizează exclusiv populația locală și personalul intern al partenerilor de proiect.

Principalele rezultate asteptate sunt:
 Dotarea blocului operator de chirurgie cardiovasculară a IBCV Timișoara și a Clinicii de Recuperare cu aparatură modernă;
 Extinderea secției și a blocului operator a Secției de Obstetrică Ginecologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea;
 Creșterea numărului de intervenții cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră;
 Creșterea adresabilității pacienților prin servicii eficiența de diseminare a informației medicale, inclusiv pentru categoriile defavorizate;
 Creșterea nivelului de instruire a personalului medical prin schimburi de experiență și training-uri;
 Reducerea incidenței bolilor cardiovasculare și ginecologice prin activități preventive și de educație pentru sănătate.
Beneficiarii acestui proiect sunt reprezentați de:
– populația județului Timiș și a județelor limitrofe care suferă de boli cardiovasculare și apelează la serviciile chirurgicale din cele două săli de operație a Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara;
– populația de sex feminin a municipiului Oradea și a zonelor învecinate care are nevoie de servicii medicale ginecologice;
– populația municipiului Debrecen care va apela la serviciile medicale ale Universității din Debrecen furnizare cu ajutorul echipamentelor medicale achiziționate prin proiect;
– populația județelor Timiș, Bihor și Hajdu Bihar care va beneficia de acțiuni promoționale de screening pentru sănătate și furnizarea de informații pentru prevenirea și diagnosticarea bolilor cu frecvență înaltă în zona eligibilă, precum și de acțiuni de îmbunătățire a accesului grupurilor defavorizate la infrastructura de sănătate;
– cadrele medicale ale partenerilor de proiect care vor lua parte la schimbul de know-how și activități de consolidare a capacităților (cursuri de formare, ateliere de lucru, conferințe).

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

LĂSAȚI UN MESAJ