Informații utile despre avizele tehnice emise de Aquatim

52

Pentru a veni în sprijinul clienților, reamintim tipul de avize tehnice pe care compania Aquatim le eliberează.
1. Avizul tehnic de contorizare individuală
2. Avizul tehnic de branşare/racordare
3. Avizul tehnic de extindere a reţelelor de apă/canalizare
4. Avizul tehnic de furnizare a utilităţilor de apă/canalizare pentru spaţii cu altă destinaţie
5. Avizul tehnic de preluare în staţia de epurare a apelor uzate menajere
6. Avizul tehnic privind asigurarea furnizării utilităţilor de apă/canalizare
Depunerea documentațiilor și eliberarea avizelor se realizează în cadrul Serviciulul Tehnic al societăţii.

Aquatim vă recomandă să vă adresați cu încredere Serviciului Tehnic, coordonatele acestuia fiind pe site-ul nostru www.aquatim.ro/ . În prealabil, puteți consulta secțiunea https://www.aquatim.ro/avize-tehnice-45.html, care conține informații detaliate despre fiecare aviz în parte.
Taxa de avizare este de 48,79 lei (TVA inclus) şi se achită la depunerea documentaţiei, la casieriile Aquatim.

Datele de contact şi programul de lucru:
Serviciul Tehnic Aquatim str. Treboniu Laurian nr. 7A, camera 14
telefon: 0256 203 652, 0754 099 501 Luni-vineri, 8-15
Cererile tipizate pentru persoane fizice respectiv pentru persoane juridice se pot obține de la Serviciul tehnic al Aquatim sau de la Primăria Municipiului Timişoara.

Aquatim insistă să informeze clienții că realizarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare fără avizul Aquatim este clandestină şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator cât şi pentru executantul lucrării.
Dr. ing. Ilie Vlaicu director General

LĂSAȚI UN MESAJ