Inconștiență! În caz de inundații, mai puțin de jumătate dintre primăriile din Banat au planurile de apărare actualizate!

162

Administraţia Bazinală de Apă Banat (A.B.A.Banat) mai face un ultim apel către primăriile întârziate, care nu au depus încă Planul local de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursurile de apă, apelul fiind lansat încă din luna iulie al acestui an. Conform legislaţiei, Planurile de apărare la nivel local, judeţean şi bazinal se reînnoiesc la un interval de 4 ani, iar perioada 2014-2017, cât acestea au fost valabile, este pe sfârşite. Este important de ştiut că pe baza planurilor locale de apărare reactualizate, se va întocmi Planul judeţean de apărare împotriva inundaţiilor valabil pe perioada 2018- 2021. Planul bazinal de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursurile de apă va fi reactualizat de A.B.A. Banat pentru următorii patru ani. Planurile locale municipale, orăşeneşti, comunale şi ale unităţilor care deţin obiective potenţial a fi afectate, se elaborează de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU), cu asistenţă tehnică, la cererea lor, din partea Sistemelor de Gospodărire a Apelor (SGA).

“La nivelul judeţului Timiş, au fostreînnoite până acum 39 de planuri locale de apărare dintr-un total de 99, iar 23 de planuri locale de apărare sunt în lucru. Atragem atenţia că, reactualizarea acestora constituie o obligaţie pentru organele administraţiei publice locale. Planurile de apărare împotriva inundaţiilor se referă la măsurile care trebuie luate în cele trei faze de desfăşurare: măsuri preventive şi de pregătire înainte de inundaţie, măsuri operative în perioada de inundaţie şi măsuri de refacere şi restabilire a vieţii normale. În baza hărţilor de hazard şi a hărţilor de risc la inundaţii, primăriile pot să-şi stabilească zonele vulnerabile la inundaţii şi astfel pot lua cele mai eficiente măsuri preventive şi operative, pe care le vom regăsi în planurile lor locale de apărare”, a spusTituBojin, directorul ABA Banat.

La nivelul judeţului Caraş-Severin au fost reînnoite 28 de planuri locale de apărare dintr-un total de 77, iar restul de 49 de planuri locale de apărare sunt în lucru.
Planurile judeţene şi Planul bazinal de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursurile de apă trebuie să fie finalizate până la sfârşitul anului 2017.

LĂSAȚI UN MESAJ